Internauci popierają euro w Polsce. Kolejne wyniki “Indeksu Eurosentymentu”

Internauci popierają euro w Polsce. Kolejne wyniki “Indeksu Eurosentymentu”

Temat wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce w ostatnich miesiącach znacząco zyskał na popularności – wynika z drugiej odsłony autorskiego Indeksu Eurosentymentu opracowanego przez firmę Sotrender na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej w 3 kwartale 2022 roku.

Wartość indeksu w ostatnim roku (od października 2021 do września 2022) wyniosła 64.5, co oznacza, że wydźwięk dyskusji internetowych przechyla się na korzyść przyjęcia euro w Polsce.

źródło: Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro w Q3 2022 – Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej

Indeks Eurosentymentu – Euro Favorability Index jest wskaźnikiem monitorującym skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro. Pod uwagę brane są czynniki takie jak: liczba publikowanych w internecie treści dotyczących wejścia do strefy euro, stosunek do przyjęcia euro oraz zaangażowanie zgromadzone pod analizowanymi wzmiankami.

CZYTAJ RAPORT: Badanie eurosentymentu w sieci w trzecim kwartale 2022 r.

Głównym powodem wzmożonej dyskusji na temat euro w sieci, w poprzednim kwartale był wywiad udzielony tygodnikowi “Sieci” przez prezesa NBP, Adama Glapińskiego pod koniec lipca 2022 roku, gdzie zadeklarował, że dopóki jest prezesem NBP, Polska do strefy euro nie wejdzie. Od lipca do września 2022 w internecie pojawiło się prawie 7 tys. wzmianek o wprowadzeniu euro w Polsce, z czego najwięcej, bo ok. 3,5 tys. pojawiło się po wspomnianym wywiadzie. Dla porównania, w poprzedniej edycji raportu wydarzeniami, które powodowały wzrost dyskusji o euro w Polsce były wojna w Ukrainie i wysoka inflacja.

– Wysoka inflacja i słaba pozycja polskiej gospodarki oddala Polskę od spełniania kryteriów przyjęcia do strefy euro i to może zniechęcać część wypowiadających się na ten temat internautów – zwraca uwagę Marek Tatała, CEO Fundacji Wolności Gospodarczej. – W ostatnim okresie coraz mniej dyskutowało się o argumentach za lub przeciw wejściu do strefy euro, a więcej o tym, że nie spełniamy obecnie warunków, aby wspólną walutę przyjąć, co jest pochodną polityki gospodarczej prowadzonej przez rządzących – dodaje.

W porównaniu do poprzedniego raportu Sotrendera dla FWG, w związku z coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą w Q3 2022, pojawiło się mniej niż poprzednio treści jednoznacznie “Za” przyjęciem euro. Niemniej pozostały one znacznie bardziej angażujące niż te “Przeciw”. Publikowali je m. in. znani politycy, tacy jak Ryszard Petru, Szymon Hołownia czy Leszek Miller.

Popularni politycy a euro

Oprócz kontekstów wypowiedzi towarzyszących wpisom o euro, w treściach tych często pojawiają się wzmianki o politykach lub osobach publicznych. W badaniu wyodrębnionych zostało dziewięć nazwisk najczęściej pojawiających się w dyskusjach o przyjęciu euro, są to: m.in. Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński, Leszek Miller, Mateusz Morawiecki, Rafał Trzaskowski oraz Donald Tusk.  Co ciekawe, wzmianki o politykach najczęściej pojawiały się w stosunku przeciwnym do stanowiska prezentowanego przez daną osobę, tzn. posty wspominające o Donaldzie Tusku, który zadeklarował poparcie dla włączenia Polski do strefy euro, w większości krytykowały jego działania, a ich autorzy byli przeciwni przyjęciu wspólnej waluty.

Z drugiej strony, wzmianki o Adamie Glapińskim, który ogłosił, że za jego kadencji Polska do strefy euro nie wejdzie, były generalnie przychylne wprowadzeniu waluty euro w Polsce.

Czyje treści wzbudzają największe zaangażowanie?

Raport przedstawia zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych stron i autorów jako sumę wszystkich opublikowanych treści tzw. „Interactivity Index”.

Liczba treści opublikowanych przez danego autora/ stronę znajduje się w nawiasie.

źródło: Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro w Q3 2022 – Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej

Największe zaangażowanie wywołują treści przychylne wprowadzeniu euro, publikowane przez osoby rozpoznawalne. Treści tych nie jest dużo, ale wywołują wielokrotnie większy oddźwięk (zaangażowanie) niż treści publikowane przez przeciwników.

– Porównując obecny raport z poprzednim, niezmiennie obserwujemy w polskich mediach społecznościowych taktykę “straszenia” przeciwnikami politycznymi. Argumenty często pojawiają się w kontrze do danej wypowiedzi osoby publicznej. Musimy jednak pamiętać, że temat euro to nie jest już kwestia “czy”, a “kiedy”. Dlatego Fundacja Wolności Gospodarczej zapoczątkowała kampanię “Kurs na Euro”, w ramach której m.in. mierzymy poparcie dla wspólnej waluty – komentuje Marek Tatała.

– Celem naszej kampanii jest rozpoczęcie intensywnej debaty na temat przystąpienia Polski do strefy euro, informowanie o korzyściach płynących z przyjęcia wspólnej waluty, przygotowanie rekomendacji niezbędnych reform i zainicjowanie procesu dołączenia do strefy euro poprzez konsekwentne wywieranie presji na rządzących – podsumowuje Tatała.

Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro Q3 2022” zostało przeprowadzone przez firmę Sotrender dla kampanii KursNaEuro.pl prowadzonej przez Fundację Wolności Gospodarczej. Badanie jest kontynuacją badania dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro opublikowanego w sierpniu 2022 roku. Do analizy wzięto treści związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce zamieszczone w internecie w trzecim kwartale 2022. Były to głównie takie platformy jak Twitter, Facebook, ale również portale informacyjne, biznesowe i polityczne, blogi oraz fora. Pod uwagę wzięte zostały zarówno posty/artykuły, jak i komentarze pod nimi.