EuroTok. Młodzi poznają przyszłą polską walutę

EuroTok. Młodzi poznają przyszłą polską walutę

Jakie są korzyści i koszty przyjęcia euro? EuroTok to projekt Centrum Stosunków Międzynarodowych, mający na celu upowszechnianie informacji na temat euro wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. W 2023 roku eksperci CSM przeprowadzili zajęcia dla ponad 200 młodych osób – przyszłych użytkowników nowej waluty w Polsce.

W ramach projektu, stworzono konspekt lekcji i prezentację, na podstawie których przeprowadzone zostały zajęcia w 20 warszawskich szkołach. Zajęcia objęły również dyskusję wśród uczestników i zapewniły pole do wyrażania własnych opinii. Inicjatorzy zamieścili także krótką wersję lekcji w Internecie: 

Porozmawiajmy o euro. Zobacz krótką lekcję o euro na kanale YouTube CSM>>

Powrót do debaty

74% obywateli państw które posiadają euro, jest zadowolonych ze wspólnej waluty. Najwyższy czas, żeby do nieco zapomnianej debaty dołączyła również Polska, zwłaszcza że dziś trzeba już mówić o Euro 2.0. Od czasu kryzysu finansowego 2010 r. euro znacząco się zmieniło i otoczyło siecią instytucji, które razem tworzą zaawansowany i kompleksowy projekt integracyjny, największy od czasu powstania Wspólnego Rynku UE – pisali organizatorzy projektu. Ich zdaniem w Polsce brakuje poważnej debaty na temat euro. – Jest potrzeba przygotowania młodych ludzi, przyszłych wyborców w wyborach europejskich i referendach, do świadomego uczestnictwa w takiej debacie – zwracali uwagę.

Elementem projektu było również opracowanie gotowego webinarium dla nauczycieli, a także zainicjowanie debaty na temat euro na “TikToku” – medium społecznościowym, na którym młodzież jest najbardziej aktywna i z którego czerpie wiedzę o świecie. Jedno z pytań zadanych na platformie było co powinno się znaleźć na awersie polskiego euro (każde z państw strefy euro ma prawo do umieszczenia wybranego symbolu na jednej ze stron monet).

Młodzi sprawdzają wiedzę o euro

Eksperci CSM przygotowali także specjalny quiz dla osób, które uczestniczyły w lekcjach. Zachęcamy do przejrzenia materiałów i zmierzenia się z pytaniami:

  1. Ile państw UE ma wspólną walutę euro?
  2. Który kraj dołączył do strefy euro w 2023 roku?
  3. Wymień 3 korzyści z przyjęcia euro.
  4. Wymień 3 koszty związane z przyjęciem euro.
  5. Co oznacza termin „acquis communautaire”?
  6. Który kraj zamierza dołączyć do strefy euro w 2025 roku?
  7. Które państwo członkowskie UE ma traktatową zgodę na utrzymanie własnego pieniądza?
  8. Co jest pokazane na banknocie 20 euro?
  9. Jaki kraj wykorzystuje symbol narodowy na monecie euro?
  10. Kiedy wprowadzono euro?

 

Więcej informacji i materiały są dostępne na stronie internetowej projektu>>

Projekt został dofinansowany przez Fundację Wolności Gospodarczej.