Kampania “Kurs na euro” z tytułem inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej!

Kampania “Kurs na euro” z tytułem inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej!

Z dumą ogłaszamy, że kampania “Kurs na euro” zainicjowana przez FWG uzyskała pozytywną rekomendację i oficjalnie stała się jedną z inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Rok Edukacji Ekonomicznej to prawdopodobnie największe wydarzenie realizowane w obszarze pozaformalnej edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce, zakładające jak największe rozproszenie pomniejszych działań i aktywności, realizowanych oddolnie – tak aby dotrzeć do najbardziej odległych zakątków Polski.

Organizatorami projektu są Warszawski Instytut Bankowości (koordynator), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja GPW oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

We wrześniu 2023 r.. Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, co w zamierzeniu wnioskodawców stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, a także jest wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.

Wymiar symboliczny ma prowadzenie tego projektu w 100. rocznicę wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia. Tym samym Inicjatywy REE 2024 mają stać się bodźcem do kreowania trwałych fundamentów dla przyszłego dobrobytu społeczeństwa inspirując do kształtowania świadomej, ekonomicznej przyszłości.

Więcej o REE 2024 tutaj>>

Kampania “Kurs na euro” z tytułem inicjatywy REE 2024

Misją kampanii “Kurs na euro” jest przedstawianie rzetelnych informacji na temat europejskiego pieniądza i skuteczne docieranie z nimi do obywateli i obywatelek, liderów opinii oraz polityków — po to, by Polska wreszcie obrała właściwy kurs: Kurs na Euro. Poza przybliżaniem wiedzy o europejskiej walucie w przystępnej formie, inicjatorzy prowadzą regularne badania opinii, odkłamują najczęściej powielane mity oraz organizują spotkania na temat przyjęcia euro w Polsce.