Raporty

Pieniądze to nie wszystko? Przyjęcie euro w Polsce z perspektywy młodszego i starszego pokolenia

Pieniądze to nie wszystko? Przyjęcie euro w Polsce z perspektywy młodszego i starszego pokolenia

Projekt Polska, Warszawa 2023 dr Krzysztof Mączka, dr Maciej Milewicz, Klaudia Rodziejczak, dr Miłosz Hodun   CZYTAJ RAPORT   Polska zobowiązała się do przyjęcia euro wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. Przyjęcie waluty ...
Droga do euro: plan działań (2023)

Droga do euro: plan działań (2023)

Res Publica Nowa, Warszawa 2023 Redakcja: Anna Kuczyńska   CZYTAJ RAPORT   Polska zobowiązała się do przyjęcia euro podczas akcesji do Unii Europejskiej, choć wówczas nie była jeszcze na to gotowa. Od tamtego czasu każdy rok przynosi str...
Drogi do Euro: Europa Środkowa (2023)

Drogi do Euro: Europa Środkowa (2023)

Res Publica Nowa, Warszawa 2023 Redaktor naczelny: Tomasz Kasprowicz Edytor zarządzający: Galan Dall Sekretarz redakcji: Dominka Rafalska   CZYTAJ RAPORT   Kraje Europy Środkowej, które są dzisiaj poza strefą euro można podzielić na dwie...
Czas na euro w Polsce (2022)

Czas na euro w Polsce (2022)

Instytut Myśli Liberalnej, Warszawa 2022   CZYTAJ RAPORT   Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport Instytutu. W okresie intensyfikacji działań wojennych za naszą wschodnią granicą, dalszych rekordów inflacji w kraju, nieod...
Czas na euro (2019)

Czas na euro (2019)

red. Witold M. Orłowski Instytut Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2019   CZYTAJ RAPORT   Warto i trzeba rozmawiać o perspektywie naszego członkostwa w strefie euro. Warto, bo to decyzja strategicznie ważna z punktu widzenia rozwoju i b...
Polska bez euro. Bilans kosztów i korzyści (2019)

Polska bez euro. Bilans kosztów i korzyści (2019)

Adam Czerniak, Agnieszka Smoleńska Raport Polityki Insight, Warszawa 2019 Partnerem raportu jest Fundacja "Przyjazny Kraj"   CZYTAJ RAPORT   Powyższy raport na temat przyjmowania euro przez Polskę różni się od poprzednich opracowań tego ...
Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

Witold M.Orłowski (koordynator), Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Jarosław Wołkonowski, Magdalena Markiewicz © Copyright by Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2018   CZYTAJ RAPORT   Raport przedstawia wyniki badania wpływu wprow...
Krótki przewodnik po euro (2018)

Krótki przewodnik po euro (2018)

© Unia Europejska, 2018   CZYTAJ RAPORT   Euro wprowadzono do obiegu w 1999 r.: najpierw pojawiło się na paskach wypłaty, rachunkach i fakturach. Z dniem 1 stycznia 2002 r. banknoty i monety euro trafiły po raz pierwszy do europejskich o...
Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski (2017)

Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski (2017)

Grzegorz Gorzelak, Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Artur Nowak-Far, Witold M. Orłowski (koordynator) © Copyright by Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2017 Raport został przygotowany dla Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji ...