Raporty

Czas na euro w Polsce (2022)

Czas na euro w Polsce (2022)

Instytut Myśli Liberalnej, Warszawa 2022   CZYTAJ RAPORT   Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport Instytutu. W okresie intensyfikacji działań wojennych za naszą wschodnią granicą, dalszych rekordów inflacji w kraju, nieod...
Czas na euro (2019)

Czas na euro (2019)

red. Witold M. Orłowski Instytut Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2019   CZYTAJ RAPORT   Warto i trzeba rozmawiać o perspektywie naszego członkostwa w strefie euro. Warto, bo to decyzja strategicznie ważna z punktu widzenia rozwoju i b...
Polska bez euro. Bilans kosztów i korzyści (2019)

Polska bez euro. Bilans kosztów i korzyści (2019)

Adam Czerniak, Agnieszka Smoleńska Raport Polityki Insight, Warszawa 2019 Partnerem raportu jest Fundacja "Przyjazny Kraj"   CZYTAJ RAPORT   Powyższy raport na temat przyjmowania euro przez Polskę różni się od poprzednich opracowań tego ...
Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

Witold M.Orłowski (koordynator), Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Jarosław Wołkonowski, Magdalena Markiewicz © Copyright by Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2018   CZYTAJ RAPORT   Raport przedstawia wyniki badania wpływu wprow...
Krótki przewodnik po euro (2018)

Krótki przewodnik po euro (2018)

© Unia Europejska, 2018   CZYTAJ RAPORT   Euro wprowadzono do obiegu w 1999 r.: najpierw pojawiło się na paskach wypłaty, rachunkach i fakturach. Z dniem 1 stycznia 2002 r. banknoty i monety euro trafiły po raz pierwszy do europejskich o...
Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski (2017)

Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski (2017)

Grzegorz Gorzelak, Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Artur Nowak-Far, Witold M. Orłowski (koordynator) © Copyright by Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2017 Raport został przygotowany dla Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji ...
Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty (2017)

Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty (2017)

dr Justyna Sikora Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, lipiec 2017   CZYTAJ RAPORT   Polska przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku. Jako członek Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) objęty derogacj...
Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne (2017)

Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne (2017)

Monika Gwóźdź-Lasoń, Sławomir Miklaszewicz, Klaudia Pujer © Copyright by EXANTE exante.com.pl, Wrocław 2017   CZYTAJ RAPORT     Niniejsza monografia w trzech rozdziałach podejmuje wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii ...
Euro. Waluta dla Europy (2012)

Euro. Waluta dla Europy (2012)

Magdalena Berlińska, Grzegorz Tchorek i Piotr Kawala Narodowy Bank Polski, Departament Integracji ze Strefą Euro   CZYTAJ RAPORT   Utworzenie strefy euro poprzedził prawie pięćdziesięcioletni okres pogłębiania współpracy gospodarczej i p...