Książki

„Polska na drodze do euro”, red. Anna Sroka, Konstanty Wojtaszczyk (2010)

„Polska na drodze do euro”, red. Anna Sroka, Konstanty Wojtaszczyk (2010)

W książce “Polska na drodze do euro” przeanalizowane zostały różne uwarunkowania geograficzne, ekonomiczne, ustrojowe, polityczne, prawne i społeczne krajów tworzących strefę euro. Analiza uwarunkowań innych krajów strefy euro jest dla autorów ksi...
“Polska w strefie euro. Koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia ekonomii”, Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Janusz Lewiński (2013)

“Polska w strefie euro. Koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia ekonomii”, Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Janusz Lewiński (2013)

W książce “Polska w strefie euro. Koszty i korzyści…” autorzy przedstawiają zarówno argumenty przeciwników, jak i zwolenników integracji ze strefą euro, poruszając tematy takie jak, między innymi, rola autonomicznej polityki pieniężnej, skrępowana...
„European economic and monetary union. A legal perspective on the EU economic governance model development”, Artur Nowak-Far (2021)

„European economic and monetary union. A legal perspective on the EU economic governance model development”, Artur Nowak-Far (2021)

Profesor Nowak-Far w swojej książce wychodzi od obecnego poziomu integracji gospodarczej i walutowej, aby dowieść, że - przy założeniu, że celem jest maksymalizacja realnych korzyści gospodarczych dla państw członkowskich - dalsze pogłębianie tej ...
„Euro. Mity i Fakty”, Dariusz Rosati (2022)

„Euro. Mity i Fakty”, Dariusz Rosati (2022)

W swojej najnowszej książce profesor Dariusz Rosati bierze na warsztat temat euro w polskiej debacie publicznej. Wskazuje, że w ostatnich latach nagromadziło się w niej wiele przekłamań i manipulacji, a poziom wiedzy na temat wspólnej waluty jest ...