Książki

„Euro. Mity i Fakty”, Dariusz Rosati (2022)

„Euro. Mity i Fakty”, Dariusz Rosati (2022)

W swojej najnowszej książce profesor Dariusz Rosati bierze na warsztat temat euro w polskiej debacie publicznej. Wskazuje, że w ostatnich latach nagromadziło się w niej wiele przekłamań i manipulacji, a poziom wiedzy na temat wspólnej waluty jest ...
„European economic and monetary union. A legal perspective on the EU economic governance model development”, Artur Nowak-Far (2021)

„European economic and monetary union. A legal perspective on the EU economic governance model development”, Artur Nowak-Far (2021)

Profesor Nowak-Far w swojej książce wychodzi od obecnego poziomu integracji gospodarczej i walutowej, aby dowieść, że - przy założeniu, że celem jest maksymalizacja realnych korzyści gospodarczych dla państw członkowskich - dalsze pogłębianie tej ...
“Polska w strefie euro. Koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia ekonomii”, Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Janusz Lewiński (2013)

“Polska w strefie euro. Koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia ekonomii”, Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Janusz Lewiński (2013)

W książce “Polska w strefie euro. Koszty i korzyści…” autorzy przedstawiają zarówno argumenty przeciwników, jak i zwolenników integracji ze strefą euro, poruszając tematy takie jak, między innymi, rola autonomicznej polityki pieniężnej, skrępowana...
„Polska na drodze do euro”, red. Anna Sroka, Konstanty Wojtaszczyk (2010)

„Polska na drodze do euro”, red. Anna Sroka, Konstanty Wojtaszczyk (2010)

W książce “Polska na drodze do euro” przeanalizowane zostały różne uwarunkowania geograficzne, ekonomiczne, ustrojowe, polityczne, prawne i społeczne krajów tworzących strefę euro. Analiza uwarunkowań innych krajów strefy euro jest dla autorów ksi...