„European economic and monetary union. A legal perspective on the EU economic governance model development”, Artur Nowak-Far (2021)

„European economic and monetary union. A legal perspective on the EU economic governance model development”, Artur Nowak-Far (2021)

Profesor Nowak-Far w swojej książce wychodzi od obecnego poziomu integracji gospodarczej i walutowej, aby dowieść, że – przy założeniu, że celem jest maksymalizacja realnych korzyści gospodarczych dla państw członkowskich – dalsze pogłębianie tej integracji jest konieczne. 

Autor przedstawia proces rozwoju Europejskiej Unii Bankowej i Unii Gospodarczo-Walutowej, analizując najważniejsze czynniki ekonomiczne, prawne i polityczne, które przyczyniły się do ich rozwoju i struktury regulacji. Wykorzystuje w tym celu dwie metody analizy: ocenę Ex Ante i ocenę Ex Post. 

W swojej książce Profesor Nowak-Far opisuje także wyzwania i zagrożenia związane z instytucjami i organami de facto stanowiącymi Europejską Unię Walutową. Przedstawia niezwykle dokładne, z metodologicznego punktu widzenia, badanie genezy i rozwoju podstawowych porozumień legislacyjno-regulacyjnych Unii Gospodarczo-Walutowej, takich jak Pakt Stabilności i Wzrostu czy Związek Fiskalny (lub Umowa Podatkowa).

Autor jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych i doktorem ekonomii. Związany z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.