„Euro. Mity i Fakty”, Dariusz Rosati (2022)

„Euro. Mity i Fakty”, Dariusz Rosati (2022)

W swojej najnowszej książce profesor Dariusz Rosati bierze na warsztat temat euro w polskiej debacie publicznej. Wskazuje, że w ostatnich latach nagromadziło się w niej wiele przekłamań i manipulacji, a poziom wiedzy na temat wspólnej waluty jest wśród Polaków nadal niewystarczający.

Autor, posługując się danymi makroekonomicznymi i wynikami rzetelnych badań naukowych, obala wiele najpopularniejszych mitów. Rozprawia się m.in. z takimi pytaniami jak; czy euro spowoduje wzrost cen, czy euro było przyczyną kryzysu w Grecji, czy Polska faktycznie ma obowiązek przystąpić do strefy euro i czy złoty obronił nas przed recesją podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. 

Profesor Rosati przedstawia także wyniki badań, analiz i prognoz dotyczących korzyści z przyjęcia wspólnej waluty. Tłumaczy, w jaki sposób wprowadzenie euro może przyczynić się do rozwoju gospodarczego w Polsce, wyjaśniając kwestie takie jak, między innymi, wpływ euro na ułatwienie dostępu do kapitału inwestycyjnego, obniżenie stóp procentowych a konkurencyjność cenowa polskich przedsiębiorców, czy korzyści płynące z eliminacji ryzyka kursu walutowego i kosztów transakcyjnych, związanych z wymianą walut.

Autor jest profesorem nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), posłem na Sejm RP. W przeszłości europoseł, a także członek Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004) i minister spraw zagranicznych w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (1995-1997).