“Polska w strefie euro. Koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia ekonomii”, Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Janusz Lewiński (2013)

“Polska w strefie euro. Koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia ekonomii”, Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Janusz Lewiński (2013)

W książce “Polska w strefie euro. Koszty i korzyści…” autorzy przedstawiają zarówno argumenty przeciwników, jak i zwolenników integracji ze strefą euro, poruszając tematy takie jak, między innymi, rola autonomicznej polityki pieniężnej, skrępowana polityka fiskalna, eliminacja kosztów transakcyjnych, obniżenie stóp procentowych i napływ inwestycji, reformy związane z dalszą integracją ze strefą euro.

Porównują także politykę pieniężną Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego, wskazując, że Narodowy Bank Polski niekoniecznie powinien cieszyć się większym zaufaniem wśród polskich obywateli niż Europejski Bank Centralny. 

Autorzy poświęcają też sporo uwagi analizie korzyści wynikających ze wspólnej waluty dla podmiotów gospodarki rynkowej. Pokazują m.in. jak euro wpływa na handel, inwestycje i wydajność systemu podziału pracy (efektywną alokację kapitału). 

Książka Machaja, Benedyka i Lewińskiego to ciekawe, wolnościowe ujęcie kwestii przyjęcia euro w Polsce. Zawiera w sobie wiele argumentów z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii i zwraca szczególną uwagę czytelnika na wsparcie przedsiębiorców, a także kwestie ryzyk związanych z przeregulowaniem gospodarki czy nadmierną ingerencją polityczną w walutę.