Odpowiedzi ekspertów

Czy rezygnując z własnych banknotów i monet, Polska utraci część swojej narodowej tożsamości?

Czy rezygnując z własnych banknotów i monet, Polska utraci część swojej narodowej tożsamości?

Nie. Banknoty we wszystkich krajach strefy euro są takie same. Natomiast monety zostały zaprojektowane w taki sposób, by rewers (tył) stanowiła strona wspólna dla wszystkich państw i przedstawiająca nominał, a awers (przód) — strona narodowa, zawi...
Czy Polska ma obowiązek przystąpienia do strefy euro?

Czy Polska ma obowiązek przystąpienia do strefy euro?

Tak. Polska jest objęta obowiązkiem przystąpienia do strefy euro tak, jak wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro wraz z wejściem do Unii Europejskiej w 2004 r. Podstawą prawną ...
Jakie warunki musi spełnić Polska, by wejść do strefy euro?

Jakie warunki musi spełnić Polska, by wejść do strefy euro?

By wejść do strefy euro, Polska musi spełnić tzw. kryteria konwergencji — warunki, których spełnienie stanowi dowód, że dane państwo jest gotowe na przyjęcie wspólnej waluty. Do kryteriów konwergencji należą stabilne ceny (stopa inflacji w kraju k...
Czy Polska będzie miała jakikolwiek wpływ na politykę EBC?

Czy Polska będzie miała jakikolwiek wpływ na politykę EBC?

Tak, ponieważ struktura Europejskiego Banku Centralnego (EBC) została zaprojektowana w taki sposób, żeby państwa członkowskie Unii Europejskiej należące do strefy euro miały znaczący wpływ na jego funkcjonowanie. Dowodem na to jest fakt, że główny...
Czy euro spowoduje wzrost cen w Polsce?

Czy euro spowoduje wzrost cen w Polsce?

Przykład innych krajów UE, które przystąpiły do strefy euro pokazuje, że najprawdopodobniej Polsce nie grozi wzrost cen spowodowany przyjęciem euro. Członkowie założyciele strefy euro, którymi były kraje tzw. “Starej Unii” nie doświadczyli zauważa...
Czy emeryci dostaną takie same świadczenia po wprowadzeniu euro?

Czy emeryci dostaną takie same świadczenia po wprowadzeniu euro?

Emeryci, po przeliczeniu na euro, będą otrzymywali dokładnie takie same świadczenia. Obawy o to, że przez zmianę złotówki na walutę europejską — euro, wysokość emerytur spadnie,są bezpodstawne. Wszystkie dochody, w tym płace, emerytury, renty, sty...