Twórcy kampanii

Fundacja Wolności Gospodarczej (FWG) to polska organizacja pozarządowa powstała w 2021 r. z inicjatywy Arkadiusza Musia, przedsiębiorcy i twórcy PRESS GLASS. Misją FWG jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku. Fundacja organizuje konkursy grantowe, wydarzenia i promuje wartości liberalne. Obok kampanii promującej wprowadzenie waluty euro w Polsce „Kurs na euro”, flagowym projektem FWG jest „Biblioteka Wolności”.

http://www.wolnagospodarka.pl/