Fakty i mity

Fakt

Wprowadzenie euro wpłynie pozytywnie na inwestycje w Polsce

Analizy ekonometryczne Europejskiego Banku Centralnego potwierdzają, że wspólna waluta zwiększa napływ inwestycji do strefy euro. (5) Po pierwsze, wstąpienie do strefy euro wymaga spełnienia przez dany kraj tzw. kryteriów konwergencji. Należy wyka...
Mit

Euro to projekt polityczny, wymyślony przez eurokratów, służący tylko politykom.

Projekt strefy euro został przygotowany przez polityków, jednak jego wprowadzenie poprzedzały dekady badań i planowania. Pierwsze raporty, w których analizowano potencjał wprowadzenia wspólnej waluty, powstały w późnych latach sześćdziesiątych, a ...
Mit

Polska nie ma obowiązku przystąpienia do strefy euro.

Przystąpienie Polski do strefy euro to nie kwestia tego czy, tylko kiedy. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) ma obowiązek uczestnictwa w unii gospodarczo-walutowej i – po spełnieniu wymaganych warunków, zwanych kryter...
Mit

Polski złoty chroni nas przed wstrząsami zewnętrznymi, takimi jak globalny kryzys finansowy lat 2008–2009.

Co prawda, Polska stosunkowo dobrze poradziła sobie z kryzysem finansowym, który wybuchł w 2008 roku, ale to nie złotówka była tego powodem. Jakie były zatem prawdziwe przyczyny? Po pierwsze, w latach poprzedzających kryzys (2001-2007) Rada Polity...
Fakt

Dzięki euro unikniemy dodatkowych kosztów podczas wyjazdów zagranicznych i zakupów przez internet w tej walucie.

Pomimo nowoczesnych form płatności oraz dostępnych na rynku narzędzi finansowych umożliwiających wymianę walut, które oferują banki czy start-upy takie jak Revolut, sama konieczność wymiany złotówek na euro podczas podróży do krajów strefy euro je...
Mit

Wprowadzenie euro spowoduje, że będę dostawać mniejszą pensję/emeryturę/świadczenia.

W momencie wejścia do strefy Euro wszystkie ceny, a także zarobki, emerytury, renty, stypendia, zasiłki i wszelkie przepływy pieniędzy w ramach umów, zostaną przeliczone po jednakowym kursie wymiany. (1) Oznacza to, że jeżeli w tym momencie kurs e...
Fakt

Wprowadzenie euro będzie korzystne dla polskich przedsiębiorców.

Obecnie polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi na rynkach krajów strefy euro, muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Chodzi o koszty transakcyjne, czyli po prostu koszty wymiany walut, a także o koszty związane z ryzyk...
Mit

Polityka pieniężna prowadzona na poziomie strefy euro jest bardziej podatna na naciski polityczne.

Jest wręcz odwrotnie – to polityka pieniężna prowadzona na poziomie krajowym jest bardziej podatna na naciski polityczne. Dlaczego tak się dzieje? W Polsce za kształtowanie polityki pieniężnej odpowiada Narodowy Bank Polski, a głównym celem tej po...