Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia waluty euro w Polsce – Q2 2022

Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia waluty euro w Polsce – Q2 2022

W ostatnich miesiącach sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz wysoka inflacja wpłynęły na wzrost zainteresowania tematem wejścia Polski do strefy euro.

Indeks Eurosentymentu (Euro Favorability Index) wskazuje na rosnącą aprobatę dla wspólnej waluty wśród internautów – wynika z autorskiego badania przeprowadzonego przez Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej.

W ramach badania Sotrender opracował specjalny Indeks Eurosentymentu – Euro Favorability Indeks. Jest to autorski wskaźnik monitorujący skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: ilość treści dotyczących wejścia do strefy euro opublikowanych w internecie (w okresie od lipca 2021 do czerwca 2022), stosunek do przyjęcia waluty euro oraz zaangażowanie zgromadzone pod analizowanymi wzmiankami. Wartość indeksu w ostatnim roku wyniosła 66, co oznacza, że wydźwięk dyskusji internetowych przechyla się na korzyść przyjęcia euro.

CZYTAJ RAPORT

„Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro” zostało przeprowadzone przez firmę Sotrender dla kampanii KursNaEuro.pl prowadzonej przez Fundację Wolności Gospodarczej. W badaniu przeanalizowano treści związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce zamieszczone w internecie od lipca 2021 do czerwca 2022. Były to głównie takie platformy jak Twitter, Facebook, ale również portale informacyjne, biznesowe i polityczne, blogi oraz fora. Pod uwagę wzięte zostały zarówno posty/artykuły, jak i komentarze pod nimi.