Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro (2004)

Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro (2004)

Narodowy Bank Polski,
Warszawa, luty 2004

 

CZYTAJ RAPORT

 

Opracowanie pod redakcją:
Jakuba Borowskiego

Zespół autorski:
Jakub Borowski
Michał Brzoza-Brzezina
Anna Czogała
Tatiana Fic
Adam Kot
Tomasz Jędrzejowicz
Wojciech Mroczek
Zbigniew Polański
Marek Rozkrut
Michał Rubaszek
Andrzej Sławiński
Robert Woreta
Zbigniew Żółkiewski