Krótki przewodnik po euro (2018)

Krótki przewodnik po euro (2018)

© Unia Europejska, 2018

 

CZYTAJ RAPORT

 

Euro wprowadzono do obiegu w 1999 r.: najpierw pojawiło się na paskach wypłaty, rachunkach i fakturach. Z dniem 1 stycznia 2002 r. banknoty i monety euro trafiły po raz pierwszy do europejskich oddziałów banków, kas sklepowych oraz naszych portfeli i kieszeni. Przedsięwzięcie to było kolejnym ważnym krokiem w kierunku integracji gospodarczej Europy, która rozpoczęła się wraz z ustanowieniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r.