Czas na euro (2019)

Czas na euro (2019)

red. Witold M. Orłowski
Instytut Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2019

 

CZYTAJ RAPORT

 

Warto i trzeba rozmawiać o perspektywie naszego członkostwa w strefie euro. Warto, bo to decyzja strategicznie ważna z punktu widzenia rozwoju i bezpieczeństwa Polski. Trzeba, bo czas nieubłaganie ucieka, procesy integracyjne idą naprzód i jak sądzę będą się pogłębiały właśnie w oparciu o strefę euro. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nasz kraj chce odgrywać ambitną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy, powinien przynależeć do strefy wspólnej europejskiej waluty. Dzisiaj, pomimo jednoznacznego zobowiązania wejścia do strefy w umowie akcesyjnej Polski z UE, nie dysponujemy jako kraj taką możliwością, nawet gdybyśmy chcieli podjąć tę ważną decyzję. Barierę stanowi obecnie nie tylko niewypełnianie przez Polskę kryteriów choćby rozpoczęcia starań o członkostwo. Istotną przeszkodą jest również Konstytucja, ściśle jej artykuły dotyczące banku centralnego i złotówki jako pieniądza krajowego. Przypomnę tu, że kierując się dążeniem do uzyskania przez Polskę swobody co do decyzji o członkostwie w strefie, przesłałem do Sejmu prezydencki projekt zmian w Konstytucji. Z żalem muszę jednak stwierdzić, że projekt ten nie znalazł wystarczającego poparcia w parlamencie poprzedniej kadencji. A szkoda!

Nasze szanse na wejście do strefy euro ogranicza w największym stopniu bariera polityczna – brak wystarczającej siły w polskim parlamencie, która by chciała i mogła przeprowadzić odpowiednie zmiany w Konstytucji i w ustawach. W polityce demokratycznej nie da się przeprowadzić koniecznych, choć trudnych zmian bez akceptacji społeczeństwa. Zadaniem numer jeden dla zwolenników polskiej obecności w strefie euro jest więc odbudowanie (bo przecież już kiedyś istniała) większości popierającej ten wielki projekt polityczny. Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, a niewiele później także do Sejmu, stanowią dobrą okazję nie tylko do dyskusji między partiami politycznymi, ale i do rozmowy z całym społeczeństwem. Dziękuję więc współpracownikom Instytutu, a szczególnie profesorowi Witoldowi M. Orłowskiemu, za przygotowanie poniższej publikacji. Dziękuję redakcji „Rzeczpospolitej” za zgodę na przedruk artykułów z ważnej debaty europejskiej, która toczyła się na jej łamach. Zachęcam do lektury i do myślenia o ambitnym miejscu i roli Polski w procesie integracji europejskiej.

Bronisław Komorowski