Droga do euro: plan działań (2023)

Droga do euro: plan działań (2023)

Res Publica Nowa, Warszawa 2023
Redakcja: Anna Kuczyńska

 

CZYTAJ RAPORT

 

Polska zobowiązała się do przyjęcia euro podczas akcesji do Unii Europejskiej, choć wówczas nie była jeszcze na to gotowa. Od tamtego czasu każdy rok przynosi straty związane z brakiem korzyści wynikających z uczestnictwa w unii walutowej. Niniejszy raport koncentruje się na wypracowaniu rekomendacji związanych z przygotowaniem Polska do przyjęcia euro tak, aby jak najpełniej wykorzystać potencjał unii walutowej, jednocześnie skupiając się na skutecznym przygotowaniu na istniejące ryzyka.