Czas na euro w Polsce (2022)

Czas na euro w Polsce (2022)

Instytut Myśli Liberalnej, Warszawa 2022

 

CZYTAJ RAPORT

 

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport Instytutu. W okresie intensyfikacji działań wojennych za naszą wschodnią granicą, dalszych rekordów inflacji w kraju, nieodpowiedzialnej polityki NBP oraz rządu należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić Polsce stabilność i bezpieczeństwo gospodarcze, przewidywalne reguły gry, a także mechanizm kontroli ograniczający szkodliwe zapędy władzy. Jedną z takich odpowiedzi daje wejście naszego kraju do strefy euro i zastąpienie złotego pewniejszą walutą. Tym, którzy odmieniają słowo „suwerenność” przez wszystkie przypadki, warto przypomnieć skutki gwałtownej inflacji: w takiej sytuacji posiadanie własnej waluty przestaje być powodem do dumy, a staje się powodem wstydu. Do tego właśnie doprowadziło Polskę siedem lat nieodpowiedzialnych rządów.

Jako niezależny think tank chcemy rzetelnie informować o kwestiach gospodarczych. Jesteśmy też zobowiązani do zwracania uwagi na zagrożenia, ale przede wszystkim pragniemy przedstawiać rozwiązania. Prezentowany raport zbiera różne argumenty za przystąpieniem Polski do wspólnej waluty, osadzając je w obecnych kryzysowym kontekście.

Waluta euro to dla Polski gospodarcze NATO. Nie wolno o tym zapomnieć nawet w spokojniejszych czasach.

Ryszard Petru
Prezes Instytutu Myśli Liberalnej