Integracja Polski ze Strefą Euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem (2005)

Integracja Polski ze Strefą Euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem (2005)

Ministerstwo Finansów
Warszawa, sierpień 2005 r.

 

CZYTAJ RAPORT

 

Dokument ten identyfikuje i systematyzuje podstawowe problemy związane z tą integracją oraz określa zakres działań ekonomicznych i techniczno-organizacyjnych, niezbędnych do osiągnięcia możliwie największych korzyści z wprowadzenia euro w Polsce. W skład dokumentu wchodzą trzy główne części. W pierwszej omówiono ekonomiczne uwarunkowania procesu integracji ze strefą euro, zagadnienia związane z wypełnieniem kryteriów konwergencji oraz podstawowe wyzwania stojące przed polityką gospodarczą na drodze do strefy euro. Część druga prezentuje podstawowe aspekty proceduralne związane z przyjęciem wspólnej waluty oraz prawno-instytucjonalne uwarunkowania procesu wejścia do strefy euro. Część trzecia – stanowiąca rdzeń dokumentu – przedstawia strategię zarządzania procesem przyjęcia euro. W szczególności, określa hierarchię celów, wyodrębnia autonomiczne obszary zadaniowe oraz przedstawia zarys struktury organizacyjnej zapewniającej skuteczną koordynację działań związanych z procesem integracji ze strefą euro. W dniu 19 sierpnia 2005 r. dokument został przyjęty przez Radę Ministrów.