Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań (2010)

Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań (2010)

Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Warszawa, październik 2010 r.

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO RAM STRATEGICZNYCH NARODOWEGO PLANU WPROWADZENIA EURO

 

CZYTAJ RAPORT

 

Celem niniejszego opracowania jest zestawienie korzyści netto z przyjęcia euro przez Polskę w poszczególnych obszarach funkcjonowania gospodarki i próba kwantyfikacji ich ogólnej skali. Zestawienie bazuje na szerokim zbiorze najnowszych dostępnych badań na temat konsekwencji przyjęcia przez Polskę euro. Wynika z niego, że integracja ze strefą euro będzie korzystna zarówno w krótkim, jak i w – większym stopniu – w długim okresie. Jednocześnie wskazane zostały uwarunkowania, które zdecydują o ostatecznej skali korzyści i kosztów. Znaczna część z nich pozostaje – przynajmniej częściowo – pod kontrolą polityki gospodarczej, co oznacza konieczność ich uwzględnienia w procesie przygotowań do integracji Polski ze strefą euro.