Wszystko, czego nie wiesz o strefie euro. Nowy cykl “Kursu na euro”

Wszystko, czego nie wiesz o strefie euro. Nowy cykl “Kursu na euro”

Na kanałach społecznościowych kampanii “Kurs na euro” wystartowała seria specjalnych infografik, przybliżających funkcjonowanie strefy euro. – Chcemy edukować i przedstawiać rzetelne informacje na temat przyjęcia przez Polskę nowej waluty – mówią inicjatorzy kampanii z Fundacji Wolności Gospodarczej.

Misją kampanii “Kurs na euro” jest przedstawianie istotnych  informacji na temat euro i skuteczne docieranie z nimi do obywateli i obywatelek, liderów opinii oraz polityków — po to, by Polska wreszcie obrała właściwy kurs: “Kurs na Euro”.

Po co kampania “Kurs na euro”?

W obliczu bieżących wydarzeń Polska potrzebuje jeszcze silniejszej integracji i zacieśniania relacji z państwami UE, dlatego to właśnie teraz powinniśmy obrać Kurs na Euro — tym bardziej, że dołączając do Wspólnoty 19 lat temu, zobowiązaliśmy się do przyjęcia wspólnej waluty.

Niestety, faktyczne wyzwania gospodarcze czy polityczne, to nie jedyne z czym musimy się mierzyć. Przez lata wokół euro narosło wiele mitów, a temat dołączenia do strefy euro był przez polityków ignorowany, a niekiedy wręcz wypaczany. Chcemy to zmienić, zwiększając świadomość i poziom wiedzy na temat skutków wprowadzenia wspólnej waluty.

W ramach kampanii organizatorzy prowadzą m.in. regularne badania opinii, jak niedawne badanie fokusowe “Polacy wobec perspektywy wprowadzenia euro”, czy badania dyskusji internetowych “Indeks Eurosentymentu”. Poza tym eksperci, tacy jak prof. Artur Nowak-Far, publikują artykuły w prasie na temat korzyści z posiadania w Polsce europejskiego pieniądza. 

O strefie euro w przystępnej formie

Równocześnie na stronie internetowej kursnaeuro.pl oraz w mediach społecznościowych zainteresowane osoby, mogą zapoznać się z wieloma faktami i ciekawostkami na temat euro. Niedawno zaczęto publikować specjalne infografiki “Kursu na euro”, gdzie przedstawiane są interesujące informacje na temat funkcjonowania strefy euro. Pierwsza z infografik miała premierę w ubiegłym tygodniu i dotyczyła ścieżki przyjęcia euro przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. 

Każde państwo, które chce wejść do strefy euro musi spełnić kryteria konwergencji – czytamy w nowym cyklu‘’. Poznamy w nim również informacje, jakie organy Unii Europejskiej, po spełnieniu kryteriów przez kraj członkowski, podejmują decyzję o włączeniu państwa do strefy euro. Autorzy przybliżają m. in. jak ustala się kurs wymiany waluty narodowej na euro oraz , które kraje obecnie uczestniczą w procesie przyjęcia europejskiego pieniądza.

Zobacz infografiki „Jak wejść do strefy euro?”>>>

Kolejna z opublikowanych infografik stanowi ciekawostkę dotyczącą nowych banknotów euro. Jak można się dowiedzieć, już za kilka lat Europejski Bank Centralny wybierze nowe projekty banknotów euro. Obecny motyw mostów z każdej epoki w historii architektury będzie zastąpiony nowym projektem, który obejmował będzie motywy naturalne oraz przedstawiające wspólne europejskie wartości. Skąd ta zmiana i jakich projektów możemy się spodziewać? O tym piszemy w dalszej części infografiki.

Zobacz infografiki „Nowe banknoty euro”>>>

Dzięki materiałom można poznać także strukturę Europejskiego Banku Centralnego, który zarządza funkcjonowaniem strefy euro. Specjalna infografika w przystępny sposób pokazuje kto składa się na Radę Prezesów, Zarząd oraz Radę Ogólną EBC. Obserwujący profile kampanii mogą dowiedzieć się więcej o siedzibie banku, znajdującej się we Frankfurcie.

Zobacz infografiki „Kto zarządza strefą euro?”>>>

Obserwuj po więcej

Dziś euro to wspólna waluta 20 państw Unii Europejskiej. Dlatego jedna z następnych infografik da odpowiedź na pytanie jak powstawała strefa euro oraz kiedy dołączały do niej poszczególne kraje, włączając w to Chorwację, która przyjęła euro jako ostatnia, w styczniu tego roku. 

Odpowiemy też na najczęściej zadawane pytania o euro, np. czy Polska będzie miała jakikolwiek wpływ na politykę EBC oraz czy prawdą jest, że emeryci dostaną takie same świadczenia po wprowadzeniu euro?

Opublikowana zostanie również infografika porównującę inflację w Polsce, czyli strefie złotego oraz w strefie euro. Zaobserwuj już dzisiaj kampanię “Kurs na euro” w Internecie:

Profil kampanii na portalu “Facebook” >>>

Profil kampanii na portalu “X” >>>