Euro w Polsce? Internauci komentują. Wyniki kolejnego Indeksu Eurosentymentu w sieci

Euro w Polsce? Internauci komentują. Wyniki kolejnego Indeksu Eurosentymentu w sieci

W Internecie dominują pozytywne komentarze na temat waluty euro w Polsce – wynika z najnowszego Indeksu Eurosentymentu opracowanego przez Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej. Najbardziej polaryzujące tematy poruszane obok wprowadzenia euro w Polsce to inflacja, gospodarka, wojna oraz suwerenność.

 – To już trzeci taki raport, tym razem obejmujący ostatni kwartał 2022 roku. Na pierwszy rzut oka widać, że był to okres dużo spokojniejszy w dyskusjach internetowych dla tematu euro w Polsce, w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy kontrowersyjnego wywiadu udzielił prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Czekamy na kolejne badanie pokazujące, jak wyglądały dyskusje w sieci m.in. o wejściu Chorwacji do strefy euro – mówi Marek Tatała, ekonomista, Dyrektor Zarządzający Fundacji Wolności Gospodarczej

 

CZYTAJ RAPORT

 

W internecie bardziej widoczne pozytywne opinie o euro

Indeks Eurosentymentu wzrósł względem poprzedniego raportu o 5,5 punktu i przyjął wartość 70/100, mamy więc do czynienia z istotnym wzrostem wskaźnika względem poprzedniego raportu. – Wydźwięk i zaangażowanie wokół dyskusji internetowych przechyla się zdecydowanie na korzyść euro – przekonuje Tatała.

źródło: Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro
w Q3 2022 – Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej

źródło: Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro
w Q3 2022 – Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej

Euro Favorability Index można mierzyć w różnych wariantach czasowych. 1M – miesięcznych, 6M – półrocznych, lub, jak w tym przypadku, 12M, czyli wartość zagregowana z ostatnich 12 miesięcy.

Rekordową wartość jednomiesięcznego Indeksu Eurosentymentu odnotowano w kwietniu 2022 roku, co było skutkiem wybuchu wojny w Ukrainie. Następnie można zaobserwować umiarkowany spadek entuzjazmu spowodowany głównie sytuacją ekonomiczną w Polsce. Ostatni kwartał 2022 roku przyniósł większe wahania indeksu, a wysokie wartości w październiku i grudniu są związane m.in. z działaniem stowarzyszenia Młodzi .Nowocześni, realizującego kampanię “Euromisja”, wspartą przez Fundację Wolności Gospodarczej.

Wsparcie “Euromisji”, to przykład bardzo dobrze zainwestowanych środków w ramach grantów przyznawanych przez FWG – zwraca uwagę Tatała.

O czym mówimy w kontekście wprowadzenia euro w Polsce?

Najbardziej polaryzujące tematy poruszane obok wprowadzenia euro w Polsce to inflacja, gospodarka, wojna oraz suwerenność. W tych kontekstach znajdują się zarówno argumenty za przyjęciem euro jak i przeciw. Najpopularniejszym tematem z wymienionych jest zdecydowanie inflacja, która pojawia się w co trzeciej wzmiance.

Przy dyskusjach o euro wokół inflacji, pojawiające się argumenty “za” to m. in. stabilniejsza waluta, mniejsza inflacja w przyszłości, czy niższe raty kredytów. Przeciwnicy w tym samym kontekście przytaczają przykłady państw, w których wprowadzenie euro miało rzekomo spowodować drożyznę (Słowacja, Litwa, Grecja, itp.), przekonanie, że inflacja będzie jeszcze wyższa lub że Polaków nie będzie stać na utrzymanie.

O kim się mówi w kontekście wprowadzenia waluty euro w Polsce? Tusk liderem.

Oprócz kontekstów wypowiedzi towarzyszących wpisom o euro, w badanych treściach często pojawiają się wzmianki o politykach lub osobach publicznych. Największe zaangażowanie generowały wypowiedzi dotyczące w szczególności Donalda Tuska (Twitter) i Mateusza Morawieckiego (Facebook). Zwłaszcza nazwisko Tusk pojawiało się w co dziesiątej wzmiance w kontekście euro.

Co ciekawe, wzmianki o politykach najczęściej pojawiały się w stosunku przeciwnym do tego prezentowanego przez daną osobę, tzn. posty wspominające o Donaldzie Tusku, który zadeklarował chęć włączenia Polski do strefy euro, w większości krytykowały jego działania, a ich autorzy byli przeciwni przyjęciu wspólnej waluty. Z drugiej strony, wzmianki o Adamie Glapińskim, który ogłosił, że za jego kadencji Polska do strefy euro nie wejdzie, były generalnie przychylne wprowadzeniu waluty euro w Polsce.

Strony generujące największe zaangażowanie pod postami o wejściu Polski do strefy euro

Firma Sotrender wyliczyła zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych stron i autorów jako sumę Interactivity Index wszystkich opublikowanych treści.

W ostatnim kwartale na stronach na Facebooku i Twitterze zdecydowanie największe zaangażowanie zdobyły treści pro euro, publikowane przez media społecznościowe Stowarzyszenia Młodzi .Nowocześni. Sotrender zwrócił też uwagę na promujące wprowadzenie euro w Polsce wpisy Dyrektora Zarządzającego FWG Marka Tatały.

Liczba treści opublikowanych w tym okresie przez danego autora / stronę znajduje się w nawiasie.

 

źródło: Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro
w Q3 2022 – Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej

źródło: Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro
w Q3 2022 – Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej

***

Indeks Eurosentymentu (Euro Favorability Index) to autorski wskaźnik monitorujący skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: ilość treści dotyczących wejścia do strefy euro opublikowanych w internecie, stosunek do przyjęcia waluty euro, zaangażowanie zgromadzone pod analizowanymi wzmiankami. W analizie firmy Sotrender wykorzystano algorytmy sztucznej inteligencji do oznaczania sentymentu wypowiedzi, grupowania wypowiedzi w obszary tematyczne oraz do wyłonienia liderów opinii.