Fakty i mity / Fakty

Fakt

Wprowadzenie euro będzie dodatkowym motywatorem do prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej.

Polska od wielu lat zmaga się ze strukturalnym problem deficytu budżetowego i wysokim zadłużeniem publicznym, zbliżającym się do konstytucyjnych ograniczeń*. Jednocześnie coraz więcej wydatków jest realizowanych poza budżetem państwa. Taka sytuacj...
Fakt

Wprowadzenie euro poprawi bezpieczeństwo Polski.

Silniejsze powiązanie gospodarcze i polityczne Polski z Unią zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju. Strefa euro może stać się dla Polski „gospodarczym NATO”. Jakikolwiek atak zagrażający naszemu bezpieczeństwu (o różnej formie - nie tylko aktu woj...
Fakt

Wprowadzenie euro sprawi, że nasi przedstawiciele będą uczestniczyć we wszystkich najważniejszych gremiach decyzyjnych w UE.

Na poziomie politycznym, przyjęcie euro oznacza udział w „Europie pierwszej prędkości”. Podczas gdy populistyczne narracje mówią o odzyskiwaniu przez Polskę suwerenności, tak zwana „Unia wielu prędkości” systematycznie staje się faktem. Koncepcja ...
Fakt

Wprowadzenie euro NIE spowoduje wzrostu cen.

To naturalne, że obawiamy się wzrostu cen. Jednak pojawiające się w mediach czy Internecie tezy, w których próbuje się łączyć moment wprowadzenia euro ze wzrostem inflacji, często są oparte na anegdotach i cenach pojedynczych, losowo wybranych pro...
Fakt

Wprowadzenie euro wpłynie pozytywnie na inwestycje w Polsce.

Analizy ekonomiczne Europejskiego Banku Centralnego potwierdzają, że wspólna waluta zwiększa napływ inwestycji do strefy euro. (5) Po pierwsze, wstąpienie do strefy euro wymaga spełnienia przez dany kraj tzw. kryteriów konwergencji. Należy wykazać...
Fakt

Dzięki euro unikniemy dodatkowych kosztów podczas wyjazdów zagranicznych i zakupów przez internet.

Pomimo nowoczesnych form płatności oraz dostępnych na rynku narzędzi finansowych umożliwiających wymianę walut, które oferują banki czy start-upy finansowe, sama konieczność wymiany złotówek na euro podczas podróży do krajów strefy euro jest źródł...
Fakt

Wprowadzenie euro będzie korzystne dla polskich przedsiębiorców.

Obecnie polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi na rynkach krajów strefy euro, muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Chodzi o koszty transakcyjne, czyli po prostu koszty wymiany walut, a także o koszty związane z ryzyk...