Fakty i mity / Mity

Mit

Euro było przyczyną kryzysu w Grecji.

Przyczyną kryzysu w Grecji była nieodpowiedzialna polityka budżetowa greckich rządów. Udział w strefie euro wymaga odpowiedzialności od polityków rządzących krajami członkowskimi. W Grecji nieodpowiedzialne działania rządów doprowadziły do ogromny...
Mit

Na strefie euro korzystają głównie Niemcy.

Niemcy nie zyskują na posiadaniu euro bardziej niż inne kraje strefy euro; nie mają też wcale większego wpływu na politykę pieniężną strefy euro niż inni jej członkowie. Po pierwsze, w podejmowaniu decyzji w ramach Europejskiego Banku Centralnego ...
Mit

Euro powinniśmy przyjąć dopiero, gdy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego Niemiec.

Badania pokazują, że jest wręcz odwrotnie – mniej zamożne kraje bardziej zyskują na przyjęciu euro. (1) Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim po wejściu do strefy euro możemy się spodziewać spadku stóp procentowych (nawet jeśli stopy procentow...
Mit

Polska bez euro rośnie szybciej niż gdyby była w strefie euro.

To prawda, że polska gospodarka rośnie w szybszym tempie niż gospodarka strefy euro. Nie wynika to jednak z faktu posiadania własnej waluty. Na tempo wzrostu gospodarczego kraju wpływa jednocześnie wiele różnych czynników. Jedną z najpowszechniej ...
Mit

Euro odbierze nam samodzielność w polityce gospodarczej.

Po wprowadzeniu euro Polska straci możliwość samodzielnego kształtowania niektórych elementów polityki monetarnej – m.in. ustalania wysokości stóp procentowych. Kompetencje te przejmie Europejski Bank Centralny (EBC), a przedstawiciele Polski będą...
Mit

Euro jest walutą tak samo niestabilną i podatną na wstrząsy jak złoty.

Dane kursowe potwierdzają, że euro jest historycznie bardziej stabilne niż złoty i nie podlega dużym wahaniom kursowym. (1,2,3,4) Stabilność waluty euro wynika z polityki prowadzonej przez Europejski Bank Centralny, który operuje m.in. takimi narz...
Mit

Euro to projekt polityczny, więc służy tylko politykom.

Nie można zaprzeczyć, że cały proces integracji europejskiej odbywał się równolegle na poziomie politycznym i ekonomicznym. Jednak samo wprowadzenie euro było projektem w głównej mierze motywowanym ekonomicznie. Warto przypomnieć, że poprzedzały j...
Mit

Polska nie ma obowiązku przystąpienia do strefy euro.

Przystąpienie Polski do strefy euro to nie kwestia tego czy, tylko kiedy. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) ma obowiązek uczestnictwa w unii gospodarczo-walutowej i – po spełnieniu wymaganych warunków, zwanych kryter...
Mit

Wprowadzenie euro spowoduje, że będę dostawać mniejszą pensję/emeryturę/świadczenia.

W momencie wejścia do strefy Euro wszystkie ceny, a także zarobki, emerytury, renty, stypendia, zasiłki i wszelkie przepływy pieniędzy w ramach umów zostaną przeliczone po jednakowym kursie wymiany. (1) Oznacza to, że jeżeli w tym momencie kurs eu...