Dzięki euro unikniemy dodatkowych kosztów podczas wyjazdów zagranicznych i zakupów przez internet w tej walucie.

Fakt

Pomimo nowoczesnych form płatności oraz dostępnych na rynku narzędzi finansowych umożliwiających wymianę walut, które oferują banki czy start-upy takie jak Revolut, sama konieczność wymiany złotówek na euro podczas podróży do krajów strefy euro jest źródłem niedogodności i generuje koszty transakcyjne np. wypożyczenie samochodu za granicą wiąże się często z użyciem polskiej karty kredytowej i koniecznością zapłacenia prowizji dla banku. Dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem możemy ponieść również wtedy, gdy składamy zamówienia w zagranicznych sklepach internetowych.

Jednak największym utrudnieniem dla podróżujących są wahania kursowe, których nie sposób przewidzieć, szczególnie w perspektywie długoterminowej. Duże wahnięcie kursu następujące pomiędzy momentem planowania, a momentem samego wyjazdu, może oznaczać spore zmiany w wakacyjnym budżecie. Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniała się „cena” 1 euro w ciągu ostatniego roku:

 Kurs euro do złotego: wrzesień 2021 – wrzesień 2022

Na przestrzeni ostatniego roku kurs złotego do euro przyjmował wartości od minimalnej, ok. 4,49, do maksymalnej – aż 4,96! Przykładowo, jeśli znaleźliśmy i zarezerwowaliśmy rodzinne wakacje o wartości np. 1000 euro, to wahnięcie kursu o 47 groszy będzie oznaczało konieczność dopłaty nawet 470 zł. Wprowadzenie euro rozwiąże problem ryzyka wahań kursowych złotego do euro i oszczędzi nam nie tylko pieniędzy, ale także stresu.

  1. Portal Bankier.pl za Narodowym Bankiem Polskim. Dostępne: https://www.bankier.pl/waluty/kursy-walut/nbp/EUR [Data dostępu: 23.09.2022]
  2. Portal Twoja Europa (2022) ’Płatność w innej walucie – opłaty związane z przeliczaniem walut’. Dostępne: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_pl.htm [Data dostępu: 26.08.2022]