Polska droga do strefy euro. Nigdy nie byliśmy nawet blisko rezygnacji ze złotego

Polska droga do strefy euro. Nigdy nie byliśmy nawet blisko rezygnacji ze złotego

Bartek Godusławski

Mieliśmy już ogłoszone daty wejścia do strefy euro, specjalnego pełnomocnika, który miał nas do tego przygotować, mapę i narodowy plan. Dwa wielkie kryzysy gospodarcze skutecznie nam jednak drogę do Eurolandu utrudniły. Później zaś władzę przejął PiS i temat rezygnacji ze złotego został całkowicie odłożony. Obecnie perspektywa przyjęcia unijnej waluty jest bardzo odległa, nawet jeśli obecna ekipa straci władzę. Kluczowy jest bowiem opór prezesa NBP Adama Glapińskiego, bez którego nie da się przeprowadzić tego procesu.

  • Koalicja PO-PSL planowała wprowadzenie Polski do strefy euro, zamiana złotego była planowana na 2012 r., a później 2015 r.
  • Pomysł został zatrzymany przez dwa potężne kryzysy – globalny po upadku banku Lehman Brothers oraz zadłużenia strefy euro
  • Poprzednia ekipa rozpoczęła jednak techniczno-organizacyjne oraz analityczne przygotowania związane z członkostwem w Eurolandzie
  • PiS po dojściu do władzy zlikwidował strukturę instytucjonalną związaną z wejściem do strefy euro i na czele NBP postawił eurosceptycznego Adama Glapińskiego
  • Obecnie to szef banku centralnego jest najskuteczniejszą tamą w potencjalnym procesie zastąpienia złotego wspólną europejską walutą

Wchodząc od Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się, że Polacy będą zarabiali i płacili w euro. Akces do wspólnoty nigdy nie nakładał jednak na nas konkretnej daty zastąpienia złotego europejską walutą.

Zmienić to postanowił premier Donald Tusk, który we wrześniu 2008 r., niespełna rok po tym, jak koalicja PO-PSL przejęła władzę, wybrał się na Forum Ekonomiczne do Krynicy-Zdroju. Ogłosił, że euro przyjmiemy w 2011 r. Później data została uściślona i przedstawiciele rządu przekonywali, że euro w portfelach Polaków zastąpi złotego od 1 stycznia 2012 r.

Spontanicznie do Eurolandu

Słowa Donalda Tuska w Krynicy-Zdroju wprawiły w osłupienie nie tylko dziennikarzy i uczestników Forum Ekonomicznego, które było wówczas największym tego typu spotkaniem polityków, biznesu i ekspertów nie tylko w Polsce, ale całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Zaskoczony deklaracją szefa rządu był nawet ówczesny minister finansów Jacek Rostowski i całe kierownictwo kierowanego przez niego resortu.

— Krążyła taka plotka, że premier leciał na swoje pierwsze Forum Ekonomiczne jako szef rządu i szukano mocnego tematu, którym otworzyłby tę imprezę. Jeden z doradców miał mu podpowiedzieć, że deklaracja wejścia do strefy euro będzie idealna – mówi nam jeden z urzędników Ministerstwa Finansów. Wskazuje, że w 2008 r. prowadziliśmy już nieformalne rozmowy z kluczowymi stolicami w UE na ten temat, ale nie było jeszcze żadnej decyzji.

— Niemcy były gorącym zwolennikiem tego, żeby Polska wówczas dołączyła do Eurolandu, byliśmy największą gospodarką wśród nowych członków UE, wprowadzilibyśmy cały region do euro – podkreśla nasz rozmówca i przyznaje, że na stole był nawet temat łagodniejszego podejścia dla naszego wejścia do tzw. przedsionka strefy euro, czyli ERM II. To jedno z kryteriów konwergencji, zapisanych w traktacie z Maastricht (trzeba je spełnić przed wejściem do strefy euro) i test dla stabilności złotego, zanim zostanie zastąpiony unijnym pieniądzem.

Cały plan już kilka dni po deklaracji Donalda Tuska stanął pod wielkim znakiem zapytania, a właściwie stał się nierealny. Pięć dni po słowach premiera upadł bowiem jeden z największych na świecie banków inwestycyjnych Lehman Brothers. To spowodowało, że konsekwencje amerykańskiego załamania na rynku kredytów hipotecznych, rozlały się na cały świat. Zaczął się jeden z największych kryzysów gospodarczych od Wielkiej Depresji w latach 30. XX wieku.

Mapa, pełnomocnik i plan

Chociaż globalny kryzys uderzył już w polską gospodarkę i finanse publiczne prowadząc do gwałtownego wzrostu deficytu i długu publicznego, to rząd nie zamierzał tematu euro porzucać. Przeciwnie rozpoczął techniczne przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty.

Nasi rozmówcy, którzy wówczas pracowali w Ministerstwie Finansów, wskazują, że konsekwencje załamania globalnych rynków finansowych po bankructwie Lehmana, były trudne do przewidzenia, jednak skala kryzysu była na tyle duża, że podtrzymywanie woli przyjęcia euro miało działać także stabilizująco na inwestorów.

W jaki sposób? Kraj, który chce wejść do strefy euro, musi spełnić kryteria konwergencji, czyli pilnować m.in. dyscypliny finansów publicznych, a podczas globalnego kryzysu finansowego panowało przekonanie, że odpowiednie polityki gospodarcze powinny opierać się na oszczędzaniu i pilnowaniu, aby deficyt i dług nadmiernie nie wystrzeliły.

Dlatego już na początku 2009 r. gotowa była mapa drogowa przyjęcia euro, a w niej znalazł się przybliżony kalendarz kroków, które będziemy musieli wykonać, żeby od 1 stycznia 2012 r. euro było oficjalnym środkiem płatniczym w Polsce.

W lutym 2009 r. powołany został pierwszy pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Został nim ówczesny wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Organizacyjne przygotowania związane z ambicjami dołączenia do Eurolandu trwały, chociaż kryzys trawił europejską gospodarkę.

Dwie katastrofy

Kryzys, dla którego punktem zapalnym był upadek banku Lehman Brothers, skutecznie stanął na naszej drodze do strefy euro. Doprowadził bowiem do gwałtownego pogorszenia sytuacji finansów publicznych, przez co przestaliśmy spełniać kryterium fiskalne traktatu z Maastricht. Silnie na wartości stracił też złoty, a na rynkach finansowych na długi czas zapanowała znacznie większa zmienność, co utrudniłoby wykazanie stabilności naszej waluty w ERM II.

Do tego złoty i niezależna polityka pieniężna banku centralnego (w strefie euro dla wszystkich krajów prowadzi ją Europejski Bank Centralny) okazały się świetnym antykryzysowym buforem. Jako jedyny kraj UE uniknęliśmy recesji, a argument posiadania własnej waluty zyskał na popularności nie tylko wśród eurosceptyków.

Jeszcze w 2009 r. przedstawiciele rządu przestali oficjalnie trzymać się ogłoszonej w Krynicy daty odejścia do złotego na rzecz euro. Pod koniec tego samego roku premier Tusk w wywiadzie dla telewizji France 24 ogłosił zaś, że 2015 r. jest obecnie realną datą wejście do strefy euro.

Jednocześnie przygotowanie techniczne, organizacyjne i analityczne wciąż trwały, przede wszystkim w resorcie finansów.

W międzyczasie do argumentów za pozostaniem przy własnej walucie dołożyła się kondycja i kształt samej strefy euro, której wiele niedoskonałości obnażył nie tylko globalny kryzys finansowy, ale przede wszystkim kryzys zadłużenia strefy euro. Przykład Grecji, które stała się de facto niewypłacalna i wymagała kosztownej pomocy ze strony Eurolandu czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pokazał, że wspólna waluta niesie za sobą także zagrożenia. Tym większe im gorzej dana gospodarka jest przygotowana do bycia w strefie euro.

Problemy Grecji doprowadziły do sytuacji, w której ekipa PO-PSL z mówienia o kosztach i korzyściach posiadania euro, przeszła do retoryki szans i zagrożeń. Euroland rozpoczął trwający właściwie do dzisiaj proces reform, a rząd przestał podawać daty, które określałyby, kiedy osiągniemy pełne uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Do tego doszły jeszcze wyzwania związane z wypełnieniem kryteriów konwergencji, bo po upadku Lehman Brothers i kryzysie wywołanym tym faktem, przez kilka lat znajdowaliśmy się w procedurze nadmiernego deficytu.

PiS zawsze w opozycji

Przez cały czas, kiedy – przynajmniej oficjalnie – staraliśmy się wejść do strefy euro, nie udało się zbudować wokół tego procesu konsensusu politycznego. Ten zaś jest niezbędny do zmiany konstytucji, co jest konieczne, bo w niej zapisano np. że centralny bankiem państwa jest NBP. To jemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza i ustalania polityki pieniężnej. Po wejściu do strefy euro te kompetencje przejąłby EBC.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt zmian w konstytucji, który dotyczył naszych relacji z UE i tam znalazły się zapisy dotyczące kwestii związany z euro. Nie zyskały jednak nawet poparcia w podkomisji sejmowej.

O ile PO była zwolennikiem przyjęcia euro, to już mniejszy koalicjant, czyli PSL wykazywał większy sceptycyzm dla takiego ruchu. Konsekwentnie przeciw był i jest zaś PiS, który rządzi od dwóch kadencji.

Partia Jarosława Kaczyńskiego po dojściu do władzy zlikwidowała funkcjonujące w resorcie finansów struktury, które zajmowały się głównie kwestiami analitycznymi dotyczącymi naszego wejścia do Eurolandu. Zniknął więc pełnomocnik rząd ds. euro i jego ministerialne biuro.

Prezes NBP skuteczną tamą

Nawet gdyby w parlamencie wyłonionym po tegorocznych wyborach znalazła się większość polityczna gotowa zastąpić złotego euro i byłaby to większość konstytucyjna, to i tak procesu tego nie da się przeprowadzić bez czynnego i aktywnego udziału banku centralnego. Na czele NBP przez prawie pięć i pół roku stał będzie zaś jeszcze Adam Glapiński, który jasno deklaruje, że za jego kadencji Polska nie będzie członkiem strefy euro.

Wkrótce po tym, jak Glapiński został prezesem NBP, ze struktur banku zniknęło Biuro Integracji ze Strefą Euro (BISE). Uzasadnienie likwidacji było proste – w dające się przewidzieć przyszłości nie będziemy członkiem Eurolandu. Przestały też powstawać, a przynajmniej nie są upubliczniane, żadne rządowe czy pochodzące z banku centralnego, analizy czy raporty dotyczące naszego przygotowania i wyzwań związanych z przyjęciem wspólnej europejskiej waluty.

Środowisko PiS prezentuje pogląd, że musimy zbliżyć się zamożnością do bogatej Europy Zachodniej, żeby myśleć o euro.

Chociaż temat unijnej waluty powraca co jakiś czas w ramach politycznych przepychanek pomiędzy PO i PiS, to dzisiaj główna siła opozycyjna nie ma planów rezygnacji ze złotego. Nawet gdyby je miała, to w najbliższych latach skuteczną tamą dla nich będzie stanowisko prezesa NBP.

Symbolicznym zerwaniem z myśleniem o euro w Polsce, była decyzja Adama Glapińskiego, żeby klamki z symbolem euro, który witały gości zaraz po wejściu do siedziby NBP, zamienić na zwykłe, niekojarzące się z niczym innym jak tylko otwieraniem drzwi.

Tekst ukazał się 8 lutego 2023 r. na portalu „Business Insider”.