Jakie warunki musi spełnić Polska, by wejść do strefy euro?

Jakie warunki musi spełnić Polska, by wejść do strefy euro?

By wejść do strefy euro, Polska musi spełnić tzw. kryteria konwergencji — warunki, których spełnienie stanowi dowód, że dane państwo jest gotowe na przyjęcie wspólnej waluty. Do kryteriów konwergencji należą stabilne ceny (stopa inflacji w kraju kandydującym nie może przekroczyć poziomu inflacji 3 najstabilniejszych pod tym względem państw UE o więcej niż 1,5 pp.) oraz długotrwała równowaga finansów publicznych (brak nadmiernego deficytu). Ponadto trzeba przez co najmniej dwa lata uczestniczyć w mechanizmie stałego kursu (ERM II), a także mieć stabilne długoterminowe stopy procentowe (mogą one przekraczać stopy 3 najstabilniejszych krajów UE w tym zakresie najwyżej o 2 punkty procentowe). Konieczne jest też spełnienie tzw. konwergencji prawnej, czyli zagwarantowanie, że przepisy krajowe są zgodne z Traktatem i Statutem Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W 2022 roku Polska spełniała jedynie 1 z kryteriów konwergencji — kryterium długotrwałej równowagi finansów publicznych.

ZADAJ SWOJE PYTANIE