Czy euro spowoduje wzrost cen w Polsce?

Czy euro spowoduje wzrost cen w Polsce?

Przykład innych krajów UE, które przystąpiły do strefy euro pokazuje, że najprawdopodobniej Polsce nie grozi wzrost cen spowodowany przyjęciem euro. Członkowie założyciele strefy euro, którymi były kraje tzw. “Starej Unii” nie doświadczyli zauważalnego przyspieszenia tempa inflacji. Nie doświadczyła tego ani strefa euro jako całość, ani poszczególne państwa. Stało się wręcz odwrotnie — większość danych pokazuje tendencję spadkową inflacji po wprowadzeniu euro. Jeśli chodzi o kraje przyjęte do strefy euro po 2004 roku, to równoległość zmian w stopie inflacji w przypadku krajów bałtyckich spowodowana była nie walutą euro, a wysokim stopniem synchronizacji cyklu koniunkturalnego między tymi krajami, a pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Od samego swojego początku euro zapewnia stabilność cenową. Skorzystały na tym państwa południa Europy, takie jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, których mieszkańcy przez wiele lat żyli w warunkach wysokiej inflacji.

ZADAJ SWOJE PYTANIE