Czy Polska ma obowiązek przystąpienia do strefy euro?

Czy Polska ma obowiązek przystąpienia do strefy euro?

Tak. Polska jest objęta obowiązkiem przystąpienia do strefy euro tak, jak wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro wraz z wejściem do Unii Europejskiej w 2004 r. Podstawą prawną obowiązku przyjęcia przez Polskę wspólnej europejskiej waluty jest Traktat o Unii Europejskiej (TUE), nazywany także Traktatem z Maastricht, który Polska podpisała, dołączając do Unii. Zgoda na przystąpienie Polski do UE i tym samym zgoda na zmianę waluty na euro w przyszłości potwierdzona została także w ogólnokrajowym referendum w roku 2003, w którym 77,45% Polek i Polaków, przy frekwencji 58,85%, zagłosowało ZA wspólną walutą. Co więcej, również tzw. kryteria kopenhaskie, sformułowane na szczycie Rady Europejskiej w 1993 roku w Kopenhadze, przewidują obowiązek przyjęcia euro. Polska nie ma konkretnego terminu wejścia do unii walutowej, ale należy pamiętać, że jest to proces, któremu towarzyszy spełnienie ściśle określonych kryteriów konwergencji. Należy więc zacząć przygotowania jak najszybciej.

ZADAJ SWOJE PYTANIE