Czy emeryci dostaną takie same świadczenia po wprowadzeniu euro?

Czy emeryci dostaną takie same świadczenia po wprowadzeniu euro?

Emeryci, po przeliczeniu na euro, będą otrzymywali dokładnie takie same świadczenia. Obawy o to, że przez zmianę złotówki na walutę europejską — euro, wysokość emerytur spadnie,są bezpodstawne. Wszystkie dochody, w tym płace, emerytury, renty, stypendia oraz zasiłki w momencie wejścia do strefy euro zostają przeliczone po tym samym, jednakowym kursie wymiany. Przykładowo, gdy Niemcy zmieniały swoją walutę z marki niemieckiej na euro, to kurs wymiany był stały i wynosił 1,95583 marek niemieckich za 1 euro. Oznacza to, że jeżeli niemiecki emeryt dostawał wcześniej emeryturę o wysokości np. 4000 marek, to po zmianie przez Niemcy waluty na euro, będzie otrzymywał emeryturę w wysokości około 2045,17 euro — zgodnie ze stałym kursem, czyli nie mniej i nie więcej, niż otrzymywał w markach niemieckich. Gdy Polska zmieni swoją walutę na euro, również odbędzie się to po stałym kursie. W związku z tym wartość świadczenia, którą otrzymają emeryci nie zmieni się — będzie ona po prostu wypłacana w euro, po odpowiednim przeliczeniu.

ZADAJ SWOJE PYTANIE