Wprowadźmy euro w Polsce! Apel naukowców i ekspertów (2019)

Wprowadźmy euro w Polsce! Apel naukowców i ekspertów (2019)

My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych, biorąc pod uwagę, że:

1.→członkostwo w strefie euro oznacza nie tylko większe bezpieczeństwo ekonomiczne, ale również polityczne Polski,

2.→zgodnie z ocenami większości ekonomistów, członkostwo w strefie euro przyspieszy długookresowy rozwój naszego kraju,

3.→przygotowany we właściwy sposób kraj nie ma powodu obawiać się, że w wyniku wprowadzenia euro w znaczący sposób wzrosną ceny lub pogorszą się wyniki gospodarcze,

4.→euro jest docelową walutą całej Unii Europejskiej, i jedną z najważniejszych walut świata, a poparcie dla wspólnej waluty wśród obywateli krajów strefy euro jest na historycznie rekordowym poziomie,

5.→euro to nie tylko wspólna waluta, ale zaawansowany i coraz bardziej kompleksowy projekt integracyjny obejmujący Unię Bankową, Europejski Mechanizm Stabilności, tworzącą się Unię Rynków Kapitałowych, a w przyszłości zapewne Unię Standardów Socjalnych; wokół strefy euro koncentrują się prace nad reformą ustrojową Unii Europejskiej,

6.→dla państw strefy euro przeznaczony będzie osobny instrument finansowy w ramach wieloletniej perspektywie finansowej UE 2021-27, poważnie rozmawia się też o osobnym budżecie strefy euro,

7.→do strefy euro chcą dołączyć kolejne państwa naszego regionu (Chorwacja, Rumunia, Bułgaria), a pozytywne doświadczenia Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii wnoszą nową jakość do debaty o członkostwie w strefie euro,

8.→Polska zobowiązała się do przystąpienia do strefy euro w Traktacie Akcesyjnym do Unii Europejskiej, a decyzję tę poparła zdecydowana większość społeczeństwa w referendum w roku 2003,

9.→uczestnictwo, bądź nie, w strefie euro oznacza wybór między centrum, a peryferiami procesów integracyjnych w Europie,

zachęcamy i wzywamy partie polityczne, uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP, do zainicjowania Paktu na Rzecz Członkostwa Polski w Strefie Euro, który obejmowałby:

1.→uwzględnienie członkostwa w strefie euro w programach partii i ugrupowań politycznych,

2.→upowszechnianie informacji na temat strefy euro oraz promocję publicznej debaty na ten temat w oparciu o uczciwą wiedzę i rzetelnie udokumentowane fakty,

3.→wspieranie reform gospodarczych, które mają na celu skuteczne przygotowanie Polski do uczestnictwa w strefie euro,

4.→przygotowanie „mapy drogowej” wejścia Polski do strefy euro, w tym określenie docelowej daty wprowadzenia wspólnej waluty,

5.→podjęcie zaraz po wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 r. odpowiednich działań w sferze gospodarczej, finansowej, prawnej i społecznej na rzecz odpowiedniego przygotowania Polski do członkostwa Polski w strefie euro.

Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia im. Leona Koźmińskiego

Marek Belka, prof. dr hab., College of Europe

Małgorzata Bonikowska, dr, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dariusz Filar, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański

Stanisław Gomułka, prof. dr hab. Business Centre Club

Marian Gorynia, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marta Götz, dr hab. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Marek Grela, dr hab. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Danuta Hűbner, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa

Barbara Jankowska, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Oskar Kowalewski, dr hab., IESEG School of Management

Roman Kuźniar, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski

Magdalena Markiewicz, dr, Uniwersytet Gdański

Bartłomiej E. Nowak, dr, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Artur Nowak-Far, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa

Andrzej Olechowski, dr, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Witold M. Orłowski, prof. dr hab. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Marek Rewizorski, dr hab., Uniwersytet Gdański

Dariusz K. Rosati, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa

Jan Truszczyński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Jerzy Wilkin, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

 

Apel został opublikowany 27 lutego 2019 roku przez Fakt.pl.