Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę (2008)

Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę (2008)

Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Warszawa, październik 2008 r.

 

CZYTAJ RAPORT

 

Dokument przedstawia kolejność niezbędnych działań w ramach procesu przygotowań do przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską wspólnej waluty europejskiej. Stanowi on swoistą „mapę drogową” do uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w strefie euro, wskazując kalendarz realizacji najważniejszych zadań – zwłaszcza o charakterze technicznym – w kolejnych etapach przygotowań. Ostateczne terminy realizacji poszczególnych zadań będą uzależnione od decyzji podejmowanych w trakcie powyższego procesu. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 października 2008 r.