Euro. Waluta dla Europy (2012)

Euro. Waluta dla Europy (2012)

Magdalena Berlińska, Grzegorz Tchorek i Piotr Kawala
Narodowy Bank Polski, Departament Integracji ze Strefą Euro

 

CZYTAJ RAPORT

 

Utworzenie strefy euro poprzedził prawie pięćdziesięcioletni okres pogłębiania współpracy gospodarczej i politycznej między państwami Europy. Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) było ukoronowaniem integracji europejskiej oraz doprowadziło do stworzenia drugiej pod względem znaczenia waluty międzynarodowej. Euro wprowadzono 1 stycznia 1999 roku w 11 państwach Unii Europejskiej (UE). 1 stycznia 2001 roku do jedenastki dołączyła Grecja. Przez pierwsze 3 lata euro funkcjonowało jedynie w formie bezgotówkowej. Oznaczało to, że nie było jeszcze w obiegu monet i banknotów, ale np. można było mieć rachunek bankowy w euro, choć wypłacało się z niego środki w walucie narodowej. Do obiegu gotówkowego euro wprowadzono 1 stycznia 2002 roku.