Dlaczego potrzebujemy rozpocząć debatę o wprowadzeniu euro właśnie teraz?

Aktualna sytuacja gospodarcza naszego kraju oraz nieodpowiedzialna polityka rządzących w tym zakresie negatywnie wpływają na dobrobyt obywateli, perspektywy długofalowego wzrostu gospodarczego oraz wizerunek naszego państwa na arenie międzynarodowej. Wysoka inflacja, wojna w Ukrainie, problemy z praworządnością i osłabianie naszej pozycji w Unii Europejskiej, zagrażają szeroko rozumianemu bezpieczeństwu Polski. W obliczu bieżących wydarzeń Polska potrzebuje jeszcze silniejszej integracji i zacieśniania relacji z państwami UE, dlatego to właśnie teraz powinniśmy obrać Kurs na Euro — tym bardziej, że dołączając do Wspólnoty 18 lat temu, zobowiązaliśmy się do przyjęcia wspólnej waluty.

Jak wynika z przeprowadzonego w tym roku badania Eurobarometr, poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce w ostatnich latach wzrosło i obecnie sięga już 60 procent! Dziś euro to wspólna waluta 20 państw Unii Europejskiej. Na początku 2023 roku dołączyła do nich Chorwacja, a przygotowania do wejścia do strefy euro rozpoczęła także Bułgaria, która w 2020 r. weszła do systemu ERM II. Podobne aspiracje ma także Rumunia.

Polska nie spełnia obecnie warunków przystąpienia do strefy euro. Potrzebujemy naprawy i zwiększenia przejrzystości finansów publicznych, obniżenia inflacji, zwiększenia konkurencyjności i elastyczności gospodarki oraz przywrócenia praworządności. Reformy, które będą niezbędne, aby obrać kurs na euro, przyśpieszą jednocześnie tempo wzrostu gospodarki, ułatwią poprawę warunków życia Polaków, zwiększą bezpieczeństwo naszego kraju i wzmocnią jego pozycję na arenie międzynarodowej. Pozwolą nam też zabezpieczyć się przed powielaniem błędów tych państw, które, będąc już w strefie euro, prowadziły nieodpowiedzialną politykę gospodarczą.

Niestety, faktyczne wyzwania gospodarcze czy polityczne, to nie jedyne z czym musimy się teraz zmierzyć. Przez lata wokół euro narosło wiele mitów, a temat dołączenia do strefy euro był przez polityków ignorowany, a niekiedy wręcz wypaczany. My chcemy to zmienić, zwiększając świadomość i poziom wiedzy na temat skutków wprowadzenia wspólnej waluty. Naszą misją jest przedstawianie rzetelnych informacji na temat euro i skuteczne docieranie z nimi do obywateli i obywatelek, liderów opinii oraz polityków — po to, by Polska wreszcie obrała właściwy kurs: Kurs na Euro!