Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia waluty euro w Polsce – Q4 2022

Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia waluty euro w Polsce – Q4 2022

W Internecie dominują pozytywne komentarze na temat waluty euro w Polsce – wynika z najnowszego Indeksu Eurosentymentu opracowanego przez Sotrender dla Fundacji Wolności Gospodarczej. Najbardziej polaryzujące tematy poruszane obok wprowadzenia euro w Polsce to inflacja, gospodarka, wojna oraz suwerenność. Indeks Eurosentymentu wzrósł względem poprzedniego raportu o 5,5 punktu i przyjął wartość 70/100, mamy więc do czynienia z istotnym wzrostem wskaźnika względem poprzedniego raportu.

CZYTAJ RAPORT

KOMENTARZ DO RAPORTU

„Badanie dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro Q4 2022” zostało przeprowadzone przez firmę Sotrender dla kampanii KursNaEuro.pl prowadzonej przez Fundację Wolności Gospodarczej. Badanie jest kontynuacją badania dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro opublikowanego w sierpniu 2022 roku i jest kwartalne. Do analizy wzięto treści związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce zamieszczone w internecie w czwartym kwartale 2023. Były to głównie takie platformy jak Twitter, Facebook, ale również portale informacyjne, biznesowe i polityczne, blogi oraz fora. Pod uwagę wzięte zostały zarówno posty/artykuły, jak i komentarze pod nimi.

***

Indeks Eurosentymentu (Euro Favorability Index) to autorski wskaźnik monitorujący skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: ilość treści dotyczących wejścia do strefy euro opublikowanych w internecie, stosunek do przyjęcia waluty euro, zaangażowanie zgromadzone pod analizowanymi wzmiankami. W analizie firmy Sotrender wykorzystano algorytmy sztucznej inteligencji do oznaczania sentymentu wypowiedzi, grupowania wypowiedzi w obszary tematyczne oraz do wyłonienia liderów opinii.