Prof. Nowak-Far: przystąpienie Polski do strefy euro to nie tylko korzyści gospodarcze, ale także polityczne

Prof. Nowak-Far: przystąpienie Polski do strefy euro to nie tylko korzyści gospodarcze, ale także polityczne

Jak wiadomo, przyjęcie przez Polskę euro wynika z zapisów traktatowych, które niemal 20 lat temu Polacy przyjęli w ogólnokrajowym referendum. Przyjęcie tej waluty łączyłoby się z natychmiastowym przystąpieniem do Eurosystemu, złożonego z Europejskiego Banku Centralnego i banków centralnych państw strefy euro. W ramach Eurosystemu wspólnie kształtowana i prowadzona jest polityka pieniężna, polityka kursu walutowego; wspólnie również zarządzane są rezerwy dewizowe, a także systemy płatnicze – pisze prof. Artur Nowak-Far, doradca programowy ds. euro w Fundacji Wolności Gospodarczej, w artykule, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej.

Co zadziwiające, jednym z mniej rozpoznanych obszarów korzyści wynikających z przystąpienia do strefy euro jest obszar polityczny. Aby je właściwie ocenić, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że integracja europejska, której składnikiem jest integracja w ramach strefy euro, może być tłumaczona jako proces służący ochronie zasadniczo dobrej pozycji politycznej i gospodarczej Europy (a ściślej, państw członkowskich Unii Europejskiej) w świecie. Mówimy tu o mechanizmie „dźwigni” dla wszystkich jej państw członkowskich, zwłaszcza zaś małych i średnich (których potencjał gospodarczy czy ludnościowy jest taki sam jak potencjał miast lub – co najwyżej – regionu Chin czy USA) – dodaje ekspert.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na temat korzyści politycznych z przyjęcia euro TUTAJ.

Artykuł ukazał się 9 listopada w dzienniku Rzeczpospolita.