Przestańmy demonizować w Polsce euro pod pretekstem „obrony suwerenności”. Komentarz prof. Nowak-Fara

Przestańmy demonizować w Polsce euro pod pretekstem „obrony suwerenności”. Komentarz prof. Nowak-Fara

Przeciwnicy przyjęcia przez Polskę euro czynią to najczęściej pod fałszywymi sztandarami „obrony suwerenności”. W odniesieniu do pieniądza – bo przecież pieniądzem jest euro – ta „obrona suwerenności” łączy się z celową demonizacją unijnej waluty.

„Własna” polityka pieniężna

Najpoważniejszym argumentem, który miałby przemawiać przeciwko przyjęciu przez Polskę euro, jest „utrata możliwości formułowania i wdrażania własnej polityki pieniężnej”. W kontekście integracji walutowej, jest to w istocie rzeczy argument nawiązujący do zasady pomocniczości, która wymaga umieszczenia określonych działań w sferze publicznej na tym poziomie organizacji społeczeństwa, na którym będą one realizowane najbardziej skutecznie i najbardziej wydajnie.

Zachęcamy do przeczytania pełnego komentarza w zakładce „Artykuły”.

Autorem komentarza jest prof. Artur Nowak-Far, doradca programowy ds. euro w Fundacji Wolności Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Tekst pojawił się na portalu „Bezprawnik” 17 stycznia 2023 r.