Prof. Nowak-Far o największej korzyści z przyjęcia euro przez Polskę, MarketNews24

Prof. Nowak-Far o największej korzyści z przyjęcia euro przez Polskę, MarketNews24

Dlaczego warto obrać kurs na euro? Zdaniem prof. Nowak-Fara, wśród największych korzyści wynikających z przyjęcia wspólnej waluty zasadniczą jest wpisanie Polski w unijne reguły zarządzania polityką gospodarczą. – Unijne reguły są bardzo dobrze przemyślane i chronią obywateli przed decyzjami politycznymi skutkującymi obniżeniem wartości pieniądza – mówił w rozmowie z MarketNews24 doradca programowy ds. euro Fundacji Wolności Gospodarczej.

O zwiększeniu znaczenia Polski w Unii Europejskiej po przyjęciu euro ekspert wypowiadał się w mediach wielokrotnie. – Z chwilą przystąpienia Polski do strefy euro zwiększy się udział naszych przedstawicieli nie tylko w tworzeniu wspólnej polityki pieniężnej Eurosystemu, co w tej chwili jest niemal niemożliwe. Znacząco zwiększy się również wpływ Polaków na decyzje, które podejmowane są w UE w sferze gospodarczej. Obecnie wpływ ten wręcz maleje, co osoby trzymające „sztandary łże-suwerenności” skrzętnie przemilczają – pisał w artykule „Przestańmy demonizować w Polsce euro pod pretekstem „obrony suwerenności” o rządach PiS i prezesie NBP Adamie Glapińskim.

Chodzi o to, że jeżeli nie jest się w strefie euro, nie uczestniczy się w tzw. Eurogrupie. Eurogrupa to forum uzgadniania wspólnych stanowisk w Radzie UE (tzw. ECOFIN) państw, które euro posiadają. Kurczące się grono państw spoza strefy euro nie ma takich możliwości. Krótko mówiąc, z powodu nieprzyjęcia euro, suwerenność Polski rozumiana jako możliwość realizowania własnych interesów narodowych w przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej zmniejsza się a nie poszerza – wyjaśniał wówczas na łamach portalu Bezprawnik.pl.

Tym razem, w rozmowie z MarketNews24 ekspert wyjawił, jego zdaniem, największą korzyść z wstąpienia do strefy euro. Uzasadniał, że unijne reguły obejmujące znajdujące się w niej państwa będą chronić przed złymi politycznymi decyzjami, które przedsiębiorstwom utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. – Jeżeli przyjmiemy euro, to wówczas Polskę będą dotyczyć pogłębione zasady koordynacji polityki budżetowej i polityki fiskalnej oraz zostaną one objęte jednolitą polityką pieniężną – argumentował. 

Doradca programowy ds. euro w FWG oraz profesor SGH uważa, że tak skoordynowana polityka będzie motywatorem do prowadzenia rozsądnej polityki gospodarczej przez rządy: – Władza będzie w większym stopniu odpowiedzialna oraz rozliczana publicznie z tego co robi – mówił prof. Nowak-Far.

Nagranie wypowiedzi jest dostępne na kanale YouTube portalu MarketNews24: