FWG wspiera kampanię promującą euro – EuroMisję

FWG wspiera kampanię promującą euro – EuroMisję

Celem ogólnopolskiej kampanii stowarzyszenia Młodych Nowoczesnych jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących euro, zalet, które przyniesie wprowadzenie tej waluty w Polsce oraz – jak mówią organizatorzy – obalenie mitów związanych z tym procesem. 

EuroMisja to wakacyjna kampania, organizowana przez stowarzyszenie Młodych Nowoczesnych. Towarzyszy jej objazdowa wystawa promująca euro w Polsce. Na profilach wojewódzkich oddziałów młodzieżówki w mediach społecznościowych można sprawdzić, kiedy i w jakim mieście będzie można obejrzeć wystawę i spotkać się z lokalnymi działaczami.

„Złotówka nie jest dzisiaj walutą bezpieczną i stabilną. Jej wartość szybko się zmienia i jest w pełni uzależniona od sytuacji międzynarodowej oraz decyzji politycznych. Pełne bezpieczeństwo i stabilność zagwarantuje nam jedynie euro. Jest to waluta międzynarodowa, a więc wzmacniająca się w czasie kryzysów. Zachęca do inwestycji, skutecznie zabezpieczając nasze oszczędności” – przekonują Młodzi Nowocześni podczas konferencji prasowych organizowanych w całej Polsce.

„Wojna w Ukrainie pokazała, że Europa jest silna tylko wtedy, kiedy jest zjednoczona. Warunkiem zjednoczenia jest jedna waluta. Polska powinna jak najszybciej dołączyć do strefy euro. Tylko dzięki pełnej współpracy gospodarczej uda nam się w pełni zjednoczyć Europę” – dodają organizatorzy kampanii.

– Dziś, gdy na globalnym rynku konkurują ze sobą nie tyle firmy i państwa, co kontynenty, Polska nie może zostać osamotniona w Europie, trwając przy swojej walucie w przekonaniu o swojej niezależności – przekonywał Arkadiusz Muś, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej.

– Musimy być w centrum podejmowania decyzji, a nie przyjmując euro, jesteśmy poza nim. Jedyną ścieżką, by Polska stała się państwem bezpiecznym, i to nie tylko finansowo, ale również politycznie, jest wprowadzenie euro tak szybko, jak to możliwe – dodał założyciel firmy Press Glass podczas konferencji prasowej EuroMisji w Częstochowie.

Marek Tatała, wiceprezes FWG, przypomniał, że w 2004 roku, wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się również do wejść do strefy euro.

– Gospodarcze korzyści z wejścia do strefy euro są ewidentne, ale dziś wydaje się, że o wiele ważniejsze są korzyści polityczne, związane z bezpieczeństwem, z tym, żeby wszystkie kraje strefy euro miały interes w tym, by bronić swoich członków przed agresjami fizycznymi, cyberatakami i wszelkiego rodzaju próbami ingerencji w bezpieczeństwo. W Europie wiele decyzji jest podejmowanych najpierw przez kraje strefy euro, a dopiero później konsultowanych z resztą członków Unii – komentował Marek Tatała.

Więcej o akcji:

Konferencja EuroMisja. Prezentacja założeń akcji

EuroMisja – działania Młodych Nowoczesnych ruszyły. Chcą euro w Polsce

Euromisja Młodych Nowoczesnych dotarła do Zawiercia: chcą wprowadzenia waluty Euro w Polsce

Młodzi Nowocześni chcą rozmawiać o walucie euro w Polsce