Euro w Polsce przyszłości. FWG na Campusie.

Euro w Polsce przyszłości. FWG na Campusie.

Fundacja Wolności Gospodarczej była jednym z głównych partnerów tegorocznej edycji Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Wydarzenie zgromadziło ponad 1300 uczestników, którzy w większości angażują się w różnorodne inicjatywy społeczno-polityczne. Jako partner Campusu, Fundacja miała swój udział w programie wydarzenia. Ze względu na kampanię „Kurs na euro” tematem specjalnym była idea wejścia Polski do strefy euro.

Na największej sali Campusu, Campus Arenie, odbył się panel pt. “Kurs na Euro – polską walutę przyszłości?”. W dyskusji udział wzięli Marek Tatała (CEO Fundacji Wolności Gospodarczej), prof. Joanna Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa), dr Ludwik Kotecki (członek Rady Polityki Pieniężnej) oraz Aleksandra Kot (stowarzyszenie Młodzi Nowocześni).

Jak powiedział Marek Tatała, tytuł panelu początkowo wzbudził kontrowersje ze względu na przymiotnik “polską” w odniesieniu do waluty euro. Zwrócił jednak uwagę, że, po jej przyjęciu, możemy zdecydowanie uważać walutę euro za naszą, tak samo, jak „nasza” jest przecież Unia Europejska.

Zapytany o korzyści ze wstąpienia do strefy euro, dr Ludwik Kotecki, wymienił dostęp do wielkiego rynku i intensyfikację wymiany handlowej. Jednak za szczególnie istotne w obecnych czasach uznał trwałe zakorzenienie w Unii Europejskiej.

Wiceprzewodnicząca stowarzyszenia “Młodzi .Nowocześni”, które realizuje kampanię “Euromisja”, Aleksandra Kot, przedstawiła perspektywę młodego pokolenia. Jak zauważyła, wśród młodych osób ten temat nie jest czarno-biały, ponieważ brakuje w przestrzeni publicznej wiarygodnych informacji. Projekt “Euromisji” ma na celu powszechne informowanie o euro za pomocą mobilnych wystaw w całej Polsce i został wsparty przez Fundację Wolności Gospodarczej.

 Duże oklaski z sali zebrał prof. Artur Nowak-Far, gdy wskazał na różnice pomiędzy wiarygodnością euro i polskiego złotego. Określił wybór pomiędzy złotym a euro jako wybór pomiędzy nadużywanymi i łamanymi regułami zarządzania pieniądzem a regułami o wiele lepiej przestrzeganymi w przypadku euro.  Prof. Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego zaproponowała całościowe spojrzenie na projekt zjednoczonej Europy – począwszy od strefy wolnego handlu i wspólnej strefy celnej, aż po wspólny rynek. Zaznaczyła, że wprowadzenie wspólnej waluty jest naturalną drogą ewolucji projektu europejskiego. „Projekt euro to naturalny element projektu Europa” – powiedziała. 

Podczas wydarzenia, w strefie dla organizacji pozarządowych, FWG miała swoje stoisko promujące wprowadzenie w Polsce waluty euro – “Kurs na euro”. Uczestnicy Campusu mogli wymieniać się opiniami m.in. wypełniając ankietę na temat swojego nastawienia wobec przyjęcia wspólnej waluty w Polsce. Wnioski z ok. 200 wypełnionych  ankiet dawały powody do optymizmu – 100% ankietowanych popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej, natomiast przyjęcie waluty euro w Polsce popiera 90% ankietowanych przy 9% przeciwników tego postulatu.

Ważnym punktem programu Campusu był także warsztat z prof. Dariuszem Rosatim pod hasłem “Euro. Mity i Fakty”. Podczas panelu Fundacja Wolności Gospodarczej wręczyła uczestnikom książkę prof. Rosatiego o tym samym tytule. Podczas dyskusji z młodzieżą, prof. Rosati obalał szkodliwe mity na temat euro, które za sprawą anty-europejskiej propagandy rozpanoszyły się w świadomości społecznej.