Euro. Mity i Fakty. Książka Rosatiego rozwiewa wątpliwości

Euro. Mity i Fakty. Książka Rosatiego rozwiewa wątpliwości

Jak wynika z przeprowadzonego w 2022 roku badania Eurobarometr, poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce wzrosło i sięga już 60%. Traktaty europejskie, których Polska jest stroną, wprost przewidują przyjęcie przez nas tej waluty, dlatego publiczne debaty powinny polegać na odpowiedzi na pytanie “kiedy”, a nie “czy”. Jednak, jak często bywa w kwestiach tak istotnych dla funkcjonowania państwa, nie sposób uwolnić się od ideologicznych uprzedzeń, czy fałszywych wyobrażeń. Walkę z nimi podejmuje książka autorstwa prof. Dariusza Rosatiego, “Euro. Fakty i Mity”.

Prof. Dariusz Rosati to absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca na Szkole Głównej Handlowej. Jest politykiem, który pełnił funkcje m. in. ministra spraw zagranicznych, posła do Parlamentu Europejskiego, a obecnie Posła na Sejm RP. Był również członkiem Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998 – 2004.

Jak mówi autor – „W  debacie publicznej o euro niewiele jest merytorycznych argumentów, jeszcze mniej rzetelnych analiz, pełno za to zjadliwych ataków na Europę, populistycznych sloganów i zwykłych bzdur. Celu napisania tej książki upatruje w obaleniu szkodliwych mitów na temat euro, które za sprawą antyeuropejskiej propagandy i zwykłej ignorancji rozpanoszyły się w świadomości społecznej”. 

Prof. Rosati podejmuje się szczegółowej odpowiedzi na najczęściej powtarzane obawy w związku z euro. Każdy rozdział nosi tytuł konkretnego mitu, jak np. “Euro odbierze Polsce suwerenność”, “Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen”, czy “Euro było przyczyną kryzysu w Grecji”. Następnie autor przystępuje do opisania faktów i argumentów mierzących się z popularnymi mitami o walucie UE. W książce nie brakuje odniesień do wypowiedzi polityków, co powoduje, że poza merytorycznymi informacjami, tłem dla rozważań autora są nastroje społeczne na przestrzeni ostatnich lat.

Wydawcą książki jest Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Fundacja Wolności Gospodarczej, w ramach prowadzonej przez siebie kampanii „Kurs na euro”, zakupiła kilkaset egzemplarzy książki, które, w formie upominku, wręcza uczestnikom spotkań i paneli dyskusyjnych dotyczących euro.