„Euro jest nam potrzebne, by zabezpieczyć się przed nieodpowiedzialnymi politykami” – konferencja Euro: strefa bezpieczeństwa

„Euro jest nam potrzebne, by zabezpieczyć się przed nieodpowiedzialnymi politykami” – konferencja Euro: strefa bezpieczeństwa

26 kwietnia 2022 r. w warszawskim hotelu Radisson Collection odbyła się konferencja pt. „Euro: strefa bezpieczeństwa”, współorganizowana przez Fundację Res Publica i Fundację Wolności Gospodarczej. 

Celem konferencji była debata na temat przystąpienia Polski do strefy euro i wiążących się z tym korzyści, wyzwań, niezbędnych reform i ewentualnych zagrożeń. To niezwykle ważny temat, szczególnie w obliczu rosnącej inflacji, wojny w Ukrainie oraz problemów z praworządnością i utratą przez Polskę wiarygodności na arenie unijnej.

Po otwarciu wydarzenia przez Arkadiusza Musia, przedsiębiorcę, założyciela i prezesa Fundacji Wolności Gospodarczej i Magdalenę Jakubowską, wiceprezes Fundacji Res Publica, odbył się panel „Przyszłość Polski w Europie. Scenariusze zależne od przyjęcia euro”. Dyskutowali w nim Julia Patorska (Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Deloitte) , prof. Andrzej Rzońca (SGH) i Wojciech Przybylski (FRP), a moderował Jakub Karnowski (członek Rady FWG). 

Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że wejście Polski do strefy euro może być korzystne. Prof. Rzońca zwrócił jednak uwagę, że największym zagrożeniem dla Polski po przystąpieniu do strefy euro mogą być zbyt niskie stopy procentowe. Mimo to podkreślał, że istnieją narzędzia polityki gospodarczej, którymi można ten problem ograniczać, a przyjmując euro wzmocnimy wspólnotę interesów i wspólnotę wartości z krajami strefy euro.

Ponieważ aktualnie nie spełniamy warunków przystąpienia do unii walutowej, dalsza integracja europejska wymagałaby uzdrowienia naszych finansów. To może być nawet ważniejsze niż samo przyjęcie euro – zauważyła Julia Patorska. „Wejście do strefy euro nie powinno być celem samym w sobie, a zwieńczeniem wysiłków, by doprowadzić gospodarkę do stanu, w którym przyjęcie euro będzie możliwe”, dodała.

Uzdrowiona gospodarka mogłaby ulec ponownemu zepsuciu, dlatego „euro jest nam potrzebne, by zabezpieczyć się przed nieodpowiedzialnymi politykami” – skomentował Jakub Karnowski. Nie będzie jednak możliwe wprowadzenie europejskiej waluty w Polsce, jeśli Polacy dalej będą niedostatecznie poinformowani. To właśnie z braku informacji, zdaniem Wojciecha Przybylskiego, wynikają obawy przed zmianą waluty. 

Kolejną dyskusję „Dlaczego „tak” dla Euro?”, w której udział wzięli prof. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (UW) i prof. Witold Orłowski (PwC), prowadził Konrad Piasecki (TVN24). Rozmówcy zauważyli, że wejście do strefy euro generuje różne ryzyka, ale można się do nich odpowiednio wcześniej przygotować, zaś korzyści związane ze zniwelowaniem kosztów transakcyjnych i kosztów ubezpieczania się przed wahaniami kursów w ramach jednej wspólnej waluty, są czymś, do czego warto dążyć. 

W dalszej części konferencji Krzysztof Kowalczyk (Rzeczpospolita) przeprowadził rozmowę z gościem specjalnym, byłym ministrem finansów i ministrem spraw zagranicznych Andrzejem Olechowskim. Zdaniem Olechowskiego, szansa na przystąpienie do strefy euro już była, ale zaprzepaścił ją Leszek Miller, który powinien natychmiast po wejściu Polski do UE ogłosić kolejne terminy pogłębiania integracji. Obecnie przyjęcie euro nie będzie możliwe bez szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. „Zawsze będą nieprzekonani, zawsze będzie potrzebna szeroka akcja informacyjna, ale to trzeba zrobić”, podsumował minister.

Drugą rundę dyskusji „Dlaczego „tak” dla Euro?” poprowadziła Agata Stremecka (FOR), a jej uczestnikami byli prof.  Joanna Tyrowicz (UW) i prof. Robert Gwiazdowski (UŁ), który w wyniku ataku Rosji na Ukrainę, zmienił swoje stanowisko w stosunku do wstąpienia Polski do euro na bardziej przychylne. Zdaniem Gwiazdowskiego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lepiej mieć oszczędności w formie euro, niż złotych czy hrywien. Tyrowicz wskazała, że strefa euro staje się coraz bardziej optymalnym obszarem walutowym. Poza tym, na rynku pracy są już ludzie, którzy urodzili się w strefie euro i nie znają świata bez tej waluty. W świetle kondycji strefy euro rozważania czy do niej przystąpić wydają się czymś niezrozumiałym. Tym bardziej, że kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej, zadeklarowała, że przyjmie wspólną walutę – mówiła prof. Tyrowicz.

Konferencję podsumowali przedstawiciele organizatorów: Marek Tatała (wiceprezes FWG) i Wojciech Przybylski (prezes FRP). Marek Tatała zadeklarował, że Fundacja Wolności Gospodarczej będzie prowadzić działania, aby dyskusja o wejściu do strefy euro trwała, a poparcie dla tej propozycji rosło. Konferencja „Euro: strefa bezpieczeństwa” to dopiero początek działań FWG na rzecz osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest przyjęcie w Polsce euro.

Zachęcamy również do lektury artykułu „Czas na euro i silniejszą integrację z UE w Polsce” (A. Muś, M. Tatała), opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita.